Loodusblogi

LTI õppejõudude külaskäik Reykjaviki Ülikooli

Islandi teekond võeti ette, saada kontakte ja kogemusi sealse ülikooli õppekavade ülesehitusest ning leida võimalusi teha nii teaduskoostööd kui planeerida õppejõudude ja üliõpilaste vastastikust mobiilsust.

pilt

Loodus ja terviseteaduste instituudi psühholoogia ja organisatsioonikäitumise õppejõud saabusid just reisilt väikesesse Reykjaviki Ülikooli. Islandi teekond võeti ette, saada kontakte ja kogemusi sealse ülikooli õppekavade ülesehitusest ning leida võimalusi teha nii teaduskoostööd kui planeerida õppejõudude ja üliõpilaste vastastikust mobiilsust. Visiidi käigus kohtuti Reykjaviki Ülikoolis nii sotsiaal- kui ka majandusteaduste instituudi inimestega. Mõlemas instituudis olid tegevuses psühholoogid, mistõttu oli kerge leida ühist keelt psühholoogia ja organisatsioonikäitumise valdkondade teemadel. Boonusena tutvustati meile rahvusvahelisi interdistsiplinaarseid projekte, mis andsid inspireerivaid ideid koostööks mõlema vastuvõtva grupiga. Need projektid võimaldaksid ühendada psühholoogide, loodusteadlaste ja spordi- ning terviseteadlaste kompetentse.

Reykjaviki Ülikool asub Islandi pealinnas ning tähistab sel aastal oma 25. juubelit. Tegemist on noore eraülikooliga, kes ise otsib aktiivselt koostööd teiste ülikoolidega ning mingis mõttes alles kujundab välja oma identiteeti. Üliõpilasi on ülikoolis ligikaudu 3000. Reykjaviki Ülikooli hoone on ehitatud 2010. aastal ning kujutab endast päikesesüsteemi - keskel asub hoone nimega "päike" (Solin) ning päikesest väljuvad kiired on erinevad planeedid (Mars, Veenus ja Uraan). 

pilt

Kohtumisel nii osakonna- kui ka programmide juhtidega arutleti potentsiaalseid koostöövõimalusi ning leiti, et ülikoolielu mõjutavad rõõmud ja murekohad on mõlemas ülikoolis üllatavalt sarnased. Rääkimata sarnastest ilmastikuoludest – Reykjavikis oli ühel hommikul mitme sentimeetri paksune lumekiht maas. 

pilt

LTI töögrupil oli reisil ka täiendav eesmärk –  arutada omakeskis LTI-sse planeeritava kompetentsikeskuse edasisi samme ja tasuliste õppekavade arendusi. Võimalus olla tavapärasest rohkem koos ja igapäevaselt relakseerunud õhkkonnas vestelda ja plaane pidada andis hea stardipositsiooni teemadega süsteemseks edasiminekuks. 

pilt