Loodusblogi

Toimus Euroopa Tantsu- ja liikumisteraapia Ühingu konverents Saksamaal

Tallinna Ülikooli (TLÜ) loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) tantsu- ja liikumisteraapia külalislektorTerje Kaldur koos külalisõppejõuga Mari Mägi ning magistrandiga Moonika Saar võtsid osa Euroopa tantsu- ja liikumisteraapia ühingu (EADMT) konverentsist pealkirjaga „How far is far? How close is close? Choreographing a new world“ toimus 23 – 25. septembril Saksamaal, Potsdamis. Fotol Eesti, Läti ja Leedu tantsu- ja liikumisterapeudid.

Fotol Eesti, Läti ja Leedu tantsu- ja liikumisterapeudid.

1.    Külastasite septembris  Euroopa Tantsu- ja  liikumisteraapia Ühingu konverentsi Saksamaal, mil viisil lõite kaasa? 
     Euroopa tantsu- ja liikumisteraapia ühingu (EADMT) konverents pealkirjaga „How far is far? How close is close? Choreographing a new world“  toimus 23 – 25. septembril Saksamaal, Potsdamis. Minuga koos olid Eestist konverentsil ka külalisõppejõud Mari Mägi ning magistrant Moonika Saar. Konverentsi teema, ettekanded ja töötoad lähtusid  covidi-kogemusest, lõhest reaalse ja virtuaalmaailma vahel ja selle ületamise võimalustest - eelkõige (tantsu- ja liikumis)teraapia ja ka selle õpetamise kontekstis, arvestades keha, liikumise kasutamise, füüsilise ruumi ja terapeutiline suhte olulisust.
Koos Leedu ja Läti kolleegidega panustasime konverentsi töötoaga „MoveOn through uncertainty“, mis tutvustas Nordplus projekti raames väljatöötamisel olevat veebipõhist TLT tehnikatel põhinevat enesabi töövahendit.
Konverents oli mitmekülgne ja sisukas ning lisaks ettekannetele ja töötubadele saime osa etendustest ning õppisime näiteks dabke ja gaga tantse. Konverentsile järgnes EADMT üldkoosolek, kus mind valiti ühingu juhatusse. Oluline roll oli ka üle väga pika aja päriselt kohtumise, jagamise ja ühises ruumis olemise rõõmul ja inspiratsioonil. 

2.    Kuidas nägi välja teie töötuba ning kellega koos seda tegite? 
Töötuba tegime koos kolleegidega Lätist ja Leedust, kellega meil on ühine Nordplus projekt „Move on“. Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja praktiline, kergesti kasutatav elektrooniline töövahend′′ MoveOn ′′, mis koosneb keha-, liikumise- ja tantsupõhiste meetodite ja tehnikate käsiraamatust ning 9 täiendavast/selgitavast videost, et pakkuda tuge abistavate erialade (tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna) esindajatele. Projekti idee sai alguse Covidi-kriisi psühholoogilisi, füüsilisi ja sotsiaalseid mõjusid arvestades, kuid on ilmselt kasutatav laiemalt. 
Peamiseks eesmärgiks oli tutvustada projekti ning selle käigus loodava online-töövahendi ülesehtitust ja sisu. Töötuba koosnes kolmest osast. Alustasime kokkuvõttega taustainfost, seni toimunud protsessist ning tutvustasime loodavat töövahendit. Osalejad said ka praktilise kogemuse – neil oli võimalik mõned töövahendis olevad teksti, audio või video-formaadis harjutusi ise läbi proovida. Lõpetuseks kogusime osalejate tagasisidet töövahendi edasiarendamiseks. 

3.    Kuidas osavõtjad rahule jäid? Kuidas te ise rahule jäite? 
Töötuba andis inspiratsiooni projektiga intensiivselt edasi tegutseda. Saime osalejatelt kinnitust, et töövahendi väljatöötamine on oluline ka laiemas kontekstis kui covid19 mõjud. Saime mitmeid väärtuslikke mõtteid töövahendi ülesehituse ja sisulise edasiarendamise jaoks. 

4.    Mida üllatuslikku teie jaoks konverentsil veel tehti ja kas võtsite sealt kaasa enda jaoks mõne uue mõtte? 
Konverentsi ettekannetes ja töötubades üllatas teemade ja aspektide mitmekülgsus, mille kaudu digimaailma kui ühte töökeskkonda, selle võimalusi, läbimõeldud ning eesmägipärase kasutamist uuriti ja mõtestati. Tantsu- ja liikumisterapeutidele nii informatiivsed suhted enda keha, liikumise, meelte ning ümbritseva ruumiga vajavad arvutiekraani vahendusel täiesti teistsugust tähelepanu ning mõtestamist. 

Konverentsist rohkem vaata lingilt!