Avalik loeng

Ökoloogia keskuse seminar: Elina Malleus

Ökoloogia keskuse reedene teadusseminar, 3. aprillil kell 9.00, Facebook Live: https://www.facebook.com/LTIOK/

Loodus- ja terviseteaduste instituut

03.04.2020 kell 09.00 - 10.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Reedel, 3. aprillil 2020 kell 9.00 tutvustab LTI nooremteadur Elina Malleus enda sügisel kaitstud doktoritöö teema valdkonda ning ka sellega seotud uurimustulemusi. Doktoritöö kuulus hariduspsühholoogia teemavaldkonda ning käsitles erinevas vanuses õpilaste teadmisi ilmastikunähtustest. Seminar on jälgitav otseülekandena ökoloogia keskuse Facebooki lehel: https://www.facebook.com/LTIOK/ (samuti järelvaadatav).

Teadmiste arengu uurimisel on pikk traditsioon, kuid jätkuvalt on olemas ka pidev vajadus sellest protsessist veel paremini aru saada eesmärgiga üha uuenevaid või ka varasemaid leide kinnitavaid uurimustulemusi igapäevases kooliõppes rakendada toetamaks süsteemsema arusaama tekkimist meid ümbritsevast keskkonnast. Seetõttu oligi käesoleva doktoritöö põhifookuses erinevas vanuses (lasteaiast kuni kaheksanda klassini) õpilaste ilmastiku nähtustega seotud teadmiste kirjeldamine, kuid lisaks ka erinevate tegurite uurimine, mis võivad olla seotud mitmesuguste muutustega õpilaste selgitustes.  Erinevate ilmastikunähtuste märkamine ning kirjeldamine on ühtedest esimestest keerukatest protsessidest, millega lapsed igapäevaelus tihti kokku puutuvad ning edasi ka erinevate õppeainete raames õpivad. See loob  õpilaste selgituste uurimiseks põneva pinnase ning eelduse tavakogemusel põhinevate teadmiste tekkimiseks, mis hakkavad kombineeruma koolis õpetatuga. Töö tulemustes leiti tõepoolest õpilaste vastustes mitmesuguseid alternatiivseid selgitusi, mis uute teadmiste valguses sisuliselt küll muutuvad, kuid siiski ei jõuta tihti välja teaduslike selgitusteni. Töö viitab võimalusele pöörata õpilaste teadmistes lisaks õige-vale tasemel eristusele rohkem tähelepanu ka konkreetsele selgituse sisule, mis aitab luua vundamenti toetamaks teaduslike selgitusteni jõudmist. 

Vaata ökoloogia keskuse reedeste teadusseminaride kava SIIN.

Ökoloogia keskuse seminare on võimalik jälgida otseülekandena keskuse Facebooki lehel.