Avalik loeng

Ökoloogia keskuse seminar: "Talviste keskkonnatingimuste ja kliimamuutuste mõju boreaalsete soosammalde ökofüsioloogiale"

Ökoloogia keskuse reedene teadusseminar, 28. veeruaril kell 9.00, M523.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

28.02.2020 kell 09:00 - 10:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

R

Reedel, 28. veebruaril kell 9.00 ökoloogia keskuse saalis (M523) arutleb Martin Küttim (TLÜ LTI ökoloogia keskuse nooremteadur) talviste keskkonnatingimuste ja kliimamuutuste mõju boreaalsete soosammalde ökofüsioloogiale teemal.

Maailma kliima on viimaste aastakümnete jooksul kiirelt muutunud, kusjuures muutused on olnud kõige ulatuslikumad põhjapoolsetel aladel ja talveperioodil. Prognooside kohaselt jätkuvad need trendid ka tulevikus. Samal ajal on boreaalse vööndi soodes kasvavad samblaliigid, mis on ühed põhilised turba moodustajad ja süsiniku sidujad soodes, potentsiaalsetest kliimamuutustest mõjutatud. Seminaris annan ülevaate oma doktoritöö raames läbiviidud mõõtmiste ja katsete tulemustest, mis keskenduvad talvistele keskkonnatingimustele ja kliimamuutustele ning nende mõjule soosammalde ökofüsioloogiale ja Põhja-Euroopa sooökosüsteemidele laiemalt.

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Vaata ökoloogia keskuse reedeste teadusseminaride kava SIIN.

Ökoloogia keskuse seminare on võimalik jälgida ka otse keskuse Facebooki lehel.