Avalik loeng

Ökoloogia keskuse teadusseminar: „Esimesed tulemused kasvuhoonegaaside mõõtmisest Läänemaa-Suursoos“

Tule osale ökoloogia keskuse sügissemestri teadusseminaridel!

Loodus- ja terviseteaduste instituut

27.11.2020 kell 09.00 - 10.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Reedel, 27. novembril kell 9.00 on ökoloogia keskuse teadusseminaril rääkimas meie doktorant Anna-Helena Purre. Seminari teemaks on „Esimesed tulemused kasvuhoonegaaside mõõtmisest Läänemaa-Suursoos“.

Seminari tutvustus. Turbaalad oma looduslikus seisundis seovad atmosfääris olevat süsinikku turbasse, samas kui kui kuivenduse tagajärjel muutub neil aladel nii taimkate kui ka kasvuhoonegaaside vood. Kuivendusest mõjutatud Läänemaa-Suursoo on LIFE programmi kliimavaldkonna projekti Life Peat Restore Eestis asuv taastamisala, kus kasvuhoonegaaside mõõtmisi (CO2, CH4, N2O) on läbi viidud alates 2018. aastast. Ettekandes antakse ülevaade antud alal enne taastamistegevust toimunud kasvuhoonegaaside mõõtmistest, mõõtmis- ja modelleerimismetoodikast ning esmastest tulemustest.

Nagu ikka, toimub ökoloogia keskuse Facebooki lehel ka otseülekanne: https://www.facebook.com/LTIOK/live/

Vaata ökoloogia keskuse teadusseminaride sügissemestri ajakava SIIN.