Avalik loeng

Ökoloogia keskuse teadusseminar „Hajaasustuse joogivee uuring“

Tule osale ökoloogia keskuse kevadsemestri teadusseminaril!

Loodus- ja terviseteaduste instituut

23.04.2021 kell 09.00 - 10.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Reedel, 23. aprillil kell 9.00 on ökoloogia keskuse teadusseminaril rääkimas Eesti Keskkonnauuringute keskuse keskkonnakeemia peaspetsialist Vallo Kõrgmaa. Seminaril räägitakse hajaasutusepiirkondade joogivee kvaliteedist ning süsteemidest.

Seminarist lähemalt:

Eestis saab eraveevärkidest vett ligikaudu 12,4 % Eesti elanikkonnast (ca 160 000 inimest), mille üle riik (Terviseamet) ei teosta riiklikku järelevalvet. Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja -süsteemide uuringu eesmärgiks oli saada üle-riigiline ja terviklik ülevaade hajaasustusega piirkondade kaevude ja joogiveesüsteemide seisukorra ja nendest võetava joogivee kvaliteedi kohta, et vajadusel suunata meetmeid (järelevalve, nõustamine, rahastamine) hajaasustuspiirkondade joogiveesüsteemide korrastamisele tagamaks kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi. Töö käigus koguti andmeid 998 omaveevärgi (510 puurkaevu, 475 salvkaevu ja 13 kombineeritud kaevu) ning 200 omapuhasti kohta.

Kaev

Kus seminari saab jälgida?

Nagu juba tavaks saanud, siis meie teadusseminare saavad kõik huvilised kuulata ja vaadata ökoloogia keskuse Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/LTIOK/live/

Vaata ökoloogia keskuse teadusseminaride kevadsemestri ajakava SIIN.