Avalik loeng

Ökoloogia keskuse teadusseminar „Harrastusteadus ja allikate kaardistamine – allikad.info“

Tule osale ökoloogia keskuse kevadsemestri teadusseminaril!

Loodus- ja terviseteaduste instituut

05.03.2021 kell 09.00 - 10.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Reedel, 5. märtsil kell 9.00 on ökoloogia keskuse teadusseminaril rääkimas TLÜ LTI Ökoloogia keskuse ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa. Seminaril räägitakse harrastusteadusest ja allikate kaardistamisest.

Teemast lähemalt

Tänasel päeval on Eestis riiklikes andmebaasidel veidi alla 1500 allika, aga nende tegelikuks arvuks on hinnatud koguni 15000. Seega on vahe teadaoleva ja võimaliku vahel kümnekordne. Veelgi kehvemad on teadmised allikavee koostisest - me ei tea millised pestitsiidide jäägid, toitained või bakterid võivad olla allikavee reostanud.

Sellest tulenevalt on väga keeruline allikaid kaitsta - riiklikes ja kohalikes planeeringutest ei saa allikaid arvesse võtta, kui neid üheski otsuste aluseks olevas registris ei ole. Veekvaliteedi parandamiseks on raske midagi ette võtta, kui me ei tea selle olukorda.

Siinkohas saavad appi tulla kõik inimesed - nimetatagu neid siis harrastajateks, kodanikeks või vabatahtlikeks - kõik saavad kaasa lüüa nii allikate askoha kaardistamises kui ka veekvaliteeti seiramises.
Interreg EstLat programmi projekti WaterAct raames on valminud allikate kaardirakendus (allikad.info) ning testimise käigus on esimesed uued allikad ja vaatlused juba laekumas. Sellest kõigest seminaris juttu tulebki.

Nagu ikka, toimub ökoloogia keskuse Facebooki lehel ka otseülekanne: https://www.facebook.com/LTIOK/live/

Vaata ökoloogia keskuse teadusseminaride kevadsemestri ajakava SIIN.

Allikainfo