Pressiteade

Täna taasavatakse TLÜ LTI sooritusvõime analüüsi labor

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut taasavab neljapäeval ülikooli kampuse Terra hoones sooritusvõime analüüsi labori.

pilt

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut taasavab neljapäeval ülikooli kampuse Terra hoones sooritusvõime analüüsi labori. Labor on loodud pakkumaks teaduspõhist tuge sportlaste treeningprotsessi juhtimisel, sportlikku sooritusvõime hindamisel ja vigastuste ennetamisel läbi erinevate kehalise võimekuse testide. Samuti on laboris võimalik hinnata tugi-liikumisaparaadi seisundit ning erinevaid liigutuslike oskuste komponente nagu tasakaal, lihaskoordinatsioon, liigutustegevuse kinemaatika jne, mis ei ole olulised näitajad ainult sportlastele, vaid on informatiivsed ka erinevate tervisehädade tuvastamise ja ennetamise seisukohalt.

Tervisekäitumise ja spordibioloogia professori Kristjan Porti sõnul rajaneb igasugune juhtimine tagasisidele: "Kuna oleme keha sõnumite suhtes kurdid ja mõistmatud, on vaja inimesi aidata. Sõltumata kas eesmärgiks on töövõime arendamine või taastamine, kas seda soovib sportlane või ravi vajav patsient, saab meilt mitmekülgset kehaliste talitluste mõõtmise ja hindamise abi."

Labor on varustatud tipptasemel tehnoloogiaga, millest peamistena võib välja tuua:

  • Isokineetiline dünamomeeter, mis võimaldab täpselt ja kontrollitud (kiiruse ja liigesasendi) tingimustes hinnata üksikute lihasrühmade kaupa nende sooritusvõimekust ja erinevate lihasrühmade jõu tasakaalu, aidates tuvastada potentsiaalseid vigastuste riske ja jälgida vigastustest taastumist.
  • OptoJump mõõtmissüsteemi abil saab hinnata kiirus-, jõu- ja anaeroobset vastupidavusvõimekust
  • Seca kehakoostise analüsaator pakub kiiret ja täpset analüüsi inimese keha koostisest, andes olulist teavet tervisliku seisundi ja toitumise kohta.
  • FMS (Functional Movement Screen): Tugiaparaadi funktsionaalse seisundi hindamise testikompleks, millega tuvastatakse liikumispiirangud ja asümmeetriad, mis võivad vigastuste riski suurendada.
  • Metaboolsed gaasianalüsaatorid aeroobse vastupidavusvõimekuse erinevate komponentide ning ainevahetusliku seisundi hindamiseks nii laboris, kui ka välitingimustes.
  • Kistleri jõuplaadid liikumisel tekkivate toereaktsiooni jõudude, keha tasakaalu ning raskusjaotuse mõõtmiseks nii kehalise, kui liigutustehnilise tehnilise võimekuse, kui tugiliikumisaparaadi funktsionaalse seisundi hindamiseks.
  • OptiTrack 3D kaamerasüsteem liigutustegevuse kolmemõõtmeliseks hindamiseks.
  • Lihaste elektrilise aktiivsuse ja aeroobse ainevahetuse mitteinvasiivseks hindamiseks on kasutusel Noraxon lihasaktiivsuse monitoorimise süsteem ning MoxyMonitor lihase hapnikusaturatsiooni andurid.

Rohkem infot leiad sooritusvõime analüüsi labori lehelt