Pressiteated

Tallinna ülikooli katusel toimetavad mesilased

Mai alguses paigutati Tallinna ülikooli Astra maja katusele kaks mesitaru. Kogutud meele tehakse nii keemilis-füüsikalised kui ka õietolmuanalüüsid, mille abil loodetakse teada saada, kus on mesilased suve jooksul korjel käinud ning kui puhas on kesklinnast kogutud mesi.

mesilasedkatusel

Ühel poolt on tegemist teadustegevusega, teisalt püütakse mesitarude näol tuua loodust rohkem ülikoolile lähemale, nimelt kuulub Tallinna ülikool Roheliste ülikoolide võrgustikku. „Korduvalt on käinud läbi mõte ka oma mesitarud püstitada. Ühelt poolt on see seotud täiesti teadusliku huviga - milline on mee koostis (nii õietolmuspekter kui ka keemiline koostis), mis kogutud kesklinna aladelt. Teisalt ka kindlasti seepärast, et kaasa aidata bioloogilise mitmekesisus parandamisele urbaniseeritud aladel ning võtta osa võimalusest panustada igaühe looduskaitse tegevusse," sõnas ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp. 

Tallinna ülikooli ökoloogia keskuses on mee õietolmuanalüüse tehtud juba pea 20 aastat. Mõte mesitarude hankimiseks ülikooli katusele tekkis juba aastaid tagasi, kuid tugeva tõuke andis sellele möödunud aasta sügisel Loodus- ja terviseteadsute instituudis läbi viidud linnamee uuringute pilootprojekt. Uuringu tulemused näitasid, et mesi on rikkalik oma botaanilise koostise poolest ning raskemetalle selles ei leidu. Kuid kuna proovide arv oli väike (5), siis tekkis teaduslik hasart uuringut sel aastal laienda.

Meeuuringute pilootprojektile lisaks andis päris lõpliku tõuke tarude paigutamiseks katusele andis ökoloogia keskuse teaduri Liisa Puusepa poolt juhendatav ELU projekt „Buzzing City", mille üheks eesmärgiks oli linnamesinduse propageerimine ja populariseerimine.

„Eks siis sügisel näeb, kas mesilastele meeldis meie katusel elada ning kindlasti uuritakse mett teaduslikult", lisas ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp.

Kaks taru ja iseloomult malbed buckfasti mesilased pärinevad linnamesinik Erki Naumanisilt.

Mesitarud1.jpg   Mesitarud2.jpg

Mesitarud3.jpg   Mesitarud4.jpg

Lisainfo: Liisa Puusepp, liisa.puusepp@tlu.ee