• Ole teadlik diskrimineerimise ja kiusamise erinevatest vormidest (mis on mis) ning julge märgata ja vajadusel tegutseda!
  • Sekkuma peab igaüks, kes on diskrimineerimise või kiusamise tunnistaja või kes tajub häirivat, ähvardavat, vaenulikku, halvustavat, alandavat või solvavat õhkkonda, isegi kui otsene ohver on keegi teine. 
  • Vägivalla, selle ohu või muu ähvardava olukorra (nt keegi jälitab) korral pöördu politseisse.
  • Sul on õigus olukorra hindamiseks ja lahendamiseks küsida abi või esitada kirjalik  kaebus. Ülikoolis on sulle toeks mitmed erineva suunitlusega nõustajad.
  • Sa võid alati pöörduda anonüümselt võrdse kohtlemise voliniku poole (võrdse kohtlemise volinik) kes saab anda nõu ja selgitada ka kaebuse esitamise protsessi. Juhul kui otsustad esitada kaebuse või kahtlustuse, tagab võrdse kohtlemise volinik sinu konfidentsiaalsuse.

Kui oled ülikooli töötaja või üliõpilane/õppija ning tunned, et sind töökohal või õppetöös diskrimineeritakse/kiusatakse, siis (olenevalt olukorrast) toimi järgmiselt:

Iseseisev lahendamine: anna sellele isikule selgelt märku, et tema käitumine ei ole aktsepteeritav ja palu tal lõpetada. 

Kui sa ise ei julge teo toimepanijaga  kontakti võtta, võid kaaluda, kas paluda mõnel endale usaldusväärsel isikul seda teha. Kui see samm ei aita, võid kiusajale teada anda, et olukorra jätkumisel esitad kaebuse.

Töötajana võta ühendust vahetu juhi / üksuse juhi või personaliosakonna töötajaga: fikseeri sündmuste sisu ja aeg.

Kogu tõendeid (nt e-kirjavahetus), jäta meelde juhtunu pealtnägijad, kes võivad toimunu kohta ütlusi
anda. Tõendid on väga olulised, et tuvastada diskrimineerimise või kiusamise toimumine, kui pöördud
abi saamiseks või esitad kaebuse.

Üliõpilasena/õppijana võta ühendust juhendajaga või õppekava kuraatoriga, õpetava üksuse õppejuhi või õppeosakonna töötajaga: fikseeri sündmuste sisu ja aeg.

KKogu tõendeid (nt e-kirjavahetus), jäta meelde juhtunu pealtnägijad, kes võivad toimunu kohta ütlusi
anda. Tõendid on väga olulised, et tuvastada diskrimineerimise või kiusamise toimumine, kui pöördud
abi saamiseks või esitad kaebuse.

Pöördu võrdse kohtlemise voliniku poole

Võrdse kohtlemise volinikult saab küsida abi juhtumi asjaolude selgitamiseks (sh kas ja kui tõsise
eksimusega võib olla tegu), nõuandeid võimalikeks järgnevateks sammudeks ning sinu soovil ja
omavahelisel kokkuleppel ka juhtumiga seotud osapooltega lepituse leidmiseks.

Võrdse kohtlemise volinik

Kui märkad, et diskrimineeritakse/kiusatakse sinu kolleegi või kaasõppijat:

  • anna talle teada, mida oled märganud ja avalda talle toetust; 
  • anna ohvrile sõnum, et kui tema on valmis olukorra kohta kaebuse esitama, oled valmis andma tunnistusi sellest, mida oled märganud;
  • mõista, et sinu sekkumine ja olukorrale tähelepanu pööramine mis tahes viisil on oluline, kuna tihtipeale ei julge ohver abi otsima minna;
  • kui näed, et olukord ei ole muutunud ning tunned ennast turvaliselt, siis sekku ja selgita teo toimepanijale, et tema käitumine ei ole aktsepteeritav. Kui sa ei soovi isiklikult sekkuda, siis võid pöörduda võrdse kohtlemise voliniku poole (võrdse kohtlemise volinik) – räägi, mida oled märganud, ja küsi nõu edasiste sammude osas.