Praktika sooritamine väljapool Eestit annab mitmeid eeliseid:

 • paremad erialased teadmised-oskused
 • suurepärane lisa CVsse
 • iseseisvus ja enesekindlus
 • kultuuriteadmised
 • eneseteadvus
 • algatusvõime
 • suurem julgus edaspidi välismaale tööle minna
 • kasulikud tutvused
 • võimalus töötada sellises valdkonnas, mis Eestis pole võimalik

Välispraktikat saab sooritada järgmiste Euroopa riikide ja Erasmus+ programmiga liitunud riikide ettevõtetes/organisatsioonides:

 • kõik Euroopa Liidu liikmesriigid (sh Suurbritannia)
 • endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norra

 • Türgi

 • Serbia