Erasmus+ programmis osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmus+ programmi toetus ei pruugi katta kõiki välismaal õppimise ja/või praktikaga seonduvaid kulusid ning seega võib olla vajalik ka omafinantseerimine.

Arvuta SIIN välja enda Erasmus+ programmi võimalik toetus! NB! Tegemist on hinnangulise toetusega ja lõplik summa võib muutuda.

Pikaajalise välispraktika stipendium

 

Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Liechtenstein, Norra, Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Malta

824€/kuus 

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi, Horvaatia,Tšehhi, Serbia

756€/kuus

13. ja 14. piirkonna partnerriigid Andorra, Monaco, San Marino, Vatikani linnriik, Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik 824€/kuus
1-12. piirkonna partnerriigid Ülejäänud partnerriigid 700€/kuus

Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus

Erasmus+ programmiga välisõppes osalevad üliõpilased saavad Eesti Vabariigi ühekordse toetuse summas 135€.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 (3+3) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.
Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetus (250€/kuus) vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

 1. saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
 2. on alaealise lapse/laste vanemad;
 3. on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 4. on vähenenud töövõimega;
 5. on tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega.

Toetuse taotlemiseks tuleb üliõpilasel TLÜ välisõppe spetsialistile esitada avaldus.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

Kaasamise toetus

Kaasamistoetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus, mis on mõeldud kõrghariduse kraadiõppe tudengitele, kes ei saaks ilma täiendava rahalise toetuseta Erasmus+ õpirändes osaleda. Seda tuleb taotleda piisavalt varakult enne õpirände algust ning kõikidele potentsiaalsetele kuludele tuleb ette mõelda ja need taotluses (koos summadega) välja tuua. Kaasamistoetusest ei saa katta viisa ja kindlustusega seotud kulutusi, sest nende katmine on ettenähtud elamistoetusest.

Kaasamise toetuse kohta saad rohkem lugeda siit!

Lisainfo kaasamise toetuse taotlemise kohta: outgoing@tlu.ee, tel 640 9134

 

Lühiajalise välispraktika stipendium

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

 • 1.–14. päev – 79€/päev;
 • 15.–30.päev – 56€/päev;
 • reisitoetus (kohaldub ainult vähemate võimalustega ja partnerriikidesse va 13.-14. piirkonda suunduvatele üliõpilastele)

Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus

Erasmus+ programmiga välisõppes osalevad üliõpilased saavad Eesti Vabariigi ühekordse toetuse summas 135€.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 (3+3) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

 • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

 1. saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
 2. on alaealise lapse/laste vanemad;
 3. on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 4. on vähenenud töövõimega;
 5. on tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega.

Toetuse taotlemiseks tuleb üliõpilasel TLÜ välisõppe peaspetsialistile esitada avaldus.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

Reisiteotuse määrad

Reisitoetused kohalduvad ainult vähemate võimalustega üliõpilastele ja partnerriikidesse suunduvatele üliõpilastele.

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa kilomeetrites Tavapärase reisi ühikuhind Keskkonnasäästliku reisi ühikuhind
10 kuni 99 km 23 eurot osaleja kohta -
100 kuni 499 km 180 eurot osaleja kohta 210 eurot osaleja kohta
500 kuni 1999 km 275 eurot osaleja kohta 320 eurot osaleja kohta
2000 kuni 2999 km 360 eurot osaleja kohta 410 eurot osaleja kohta
3000 kuni 3999 km 530 eurot osaleja kohta 610 eurot osaleja kohta
4000 kuni 7999 km 820 eurot osaleja kohta -
8000 km ja rohkem 1500 eurot osaleja kohta

-

NB! Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa saad välja arvutada SIIN!

Kaasamise toetus

Kaasamistoetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus, mis on mõeldud kõrghariduse kraadiõppe tudengitele, kes ei saaks ilma täiendava rahalise toetuseta Erasmus+ õpirändes osaleda. Seda tuleb taotleda piisavalt varakult enne õpirände algust ning kõikidele potentsiaalsetele kuludele tuleb ette mõelda ja need taotluses (koos summadega) välja tuua. Kaasamistoetusest ei saa katta viisa ja kindlustusega seotud kulutusi, sest nende katmine on ettenähtud elamistoetusest.

Kaasamise toetuse kohta saad rohkem lugeda siit!

Lisainfo: erasmus@tlu.ee, tel 640 9136.

Stipendiumi maksmine ja muu oluline info

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välispraktika tegelik periood tõendatakse vastuvõtva ettevõtte poolt täidetud praktikalepingu viimase osaga ("After the Mobility"). 
 • Enne õppeperioodi algust makstakse pikaajalise välispraktika puhul üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 80% stipendiumi summast, ülejäänud 20% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud. Lühiajalise välispraktika puhul makstakse kogu Euroopa Komisjoni toetus enne välispraktika algust.
 • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad praktikaperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele välispraktika lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele (kohustuslik õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus). Seega ei kata Erasmus+ stipendium kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välispraktika ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välispraktika semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välispraktikaga samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui üliõpilase praktika pikeneb lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välispraktikal veedetud semestri(te) arvule. 
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud õppeaastate vahemikus 2018/2019 ning 2021/22 (kaasa arvatud), saavad välispraktikale siirdumisel senati kehtestatud semestritasust 50% õppemaksu soodustust juhul, kui üliõpilane ei registreeri samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2022/2023 õppeaastast, peavad välispraktikal olles tasuma 100% semestritasust. 
 • Praktikabaas (ettevõte/organisatsioon) võib maksta praktikandile tema töö eest tasu.