Õppekava nominaalkestus viitab õppekavaga seotud õppeajale, mille jooksul üliõpilane peaks õppekava täitma sealjuures arvestades, et üliõpilane sooritab 30 EAP semestris ja 60 EAP õppeaastas. Nt bakalaureuseõppes on õppekava nominaalkestus 3 aastat, magistriõppes 2 aastat.

Üliõpilase nominaalne õppeaeg vastab õppekava nominaalkestusele. Üliõpilase nominaalne õppeaeg võib pikeneda järgnevatel juhtudel: 

Nominaalse õppeaja pikenemise alus  Aeg, mille võrra nominaalne õppeaeg pikeneb
üliõpilane on olnud akadeemilisel puhkusel akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra
üliõpilane on õppinud välisriigis ja toob välisriigis õppimise perioodist kaasa 15 EAP ulatuses oma õppekava täitvaid õppeaineid
  • semestri võrra kui üliõpilane õpib välisriigis ühe semestri ja toob kaasa 15 EAP ulatuses õppekava täitvaid õppeaineid; 
  • kahe semestri võrra kui üliõpilane õpib välisriigis kaks semestrit ja toob kaasa 30 EAP ulatuses õppekava täitvaid õppeaineid
üliõpilasele on määratud riigikeele süvaõpe
(riigikeele süvaõppe eesmärk on mitte-eestikeelse üliõpilase eesti keele oskuse toetamine akadeemilise kraadi omandamiseks. Tallinna Ülikoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimuseks eesti keele oskus C1-tasemel (vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile). Loe täpsemalt siit!)
  • semestri võrra kui üliõpilane õpib riigi keele süvaõppe moodulit kuni 30 EAP mahus;
  • kahe semestri võrra kui üliõpilane õpib riigi keele süvaõppe moodulit 31-60 EAP mahus    
üliõpilane viibib rohkem kui kuus kuud õppekava järgsel praktikal praktika kestuse võrra