Õppeprorektorina vastutab Priit Reiska ülikooli tasemeõppe koordineerimise ning õppetööks vajalike tingimuste tagamise eest, sealhulgas üliõpilaste vastuvõtu korraldamise, üliõpilaste stipendiumide ja õppimisvõimaluste vahendamise ning vastavasisulise koostöö eest teiste ülikoolidega ja korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tegevust ning tagab infosüsteemide arengu.

Elulugu
  • sündis 3. jaanuaril 1970
  • 1993. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli füüsikaõpetaja erialal 
  • 1999. aastal kaitses Kieli Ülikoolis doktorikraadi ja habiliteerus 2002. aastal
  • 2005. aastast alates töötas Tallinna Ülikoolis vanemteaduri-, juhtivteaduri- ja dekaanina 
  • 2009. aastal valiti Tallinna Ülikooli Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituudi professoriks

CV (etis.ee)

Kõned, artiklid, intervjuud
Kontakt

Priit Reiska
õppeprorektor
ruum M629
telefon 640 9104
e-post priit.reiska@tlu.ee