Kes saavad listi kirju postitada?

See, kas postitusi listi saavad teha vaid listi liikmed või kogu maailm, on paika pandud listi tellimise ajal listi soovija poolt. Hiljem võib listi omanik ehk haldur seda muuta.

Kuidas liituda olemasoleva listiga?

Olemasoleva listiga liitumiseks tuleb saata e-kiri aadressile:
Majordomo@lists.tlu.ee
Kirja sisse on vaja kirjutada ainult üks rida:
subscribe listinimi
(kus listinimi on selle listi nimi, millega soovitakse liituda)
(NB! listi liidetakse aadress, millelt kiri on saadetud)
Kõigepealt soovitakse saada kinnitust, et konkreetne mailiaadress ikka töötab ja et selle omanik soovib listiga liituda (kirja Subject-real on tekst: "Confirmation for subscribe listi nimi"). Peale "Confirmation" kirja saamist tuleb järgida selle juhiseid ning saata kinnituskirjas toodud parooli sisaldav rida tagasi aadressile:
Majordomo@lists.tlu.ee
Seejärel saadetakse teade selle kohta, et e-posti aadress on liidetud listiga. Kui tegemist on kinnise listiga ja sinna ei ole võimalik liituda, siis ka selle kohta saadetakse vastavasisuline teade.
Samamoodi on võimalik ennast listist eemaldada, saates e-kiri aadressile:
Majordomo@lists.tlu.ee
Kirja sisse kirjutada rida:
unsubscribe listi nimi
(kus listi nimi on selle listi nimi, millest soovitakse ennast eemaldada)
(NB! Kiri tuleb saata aadressilt, mis listi kuulub)

Kuidas suhelda olemasoleva postiloendiga?

Olemasoleva postiloendiga saab suhelda listserveri abil. Listserver on programm, mis organiseerib postiloendite tööd. Tallinna Ülikoolis on selleks programmiks Majordomo. Listiserveriga suhtlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile:
Majordomo@lists.tlu.ee
Kirja sisse kirjutatav rida annab serverile vastava käsu, mida serverilt oodatakse. Käske võib ka mitu tükki ühe kirjaga saata, kuid siis tuleb need kõik erinevatele ridadele kirjutada.
NB! Subject'i reale kirjutatav käsk tulemusi ei anna! Samuti ei tohi kirjale alla kirjutada oma nime või muud taolist, kuna postiloendi tarkvara võib seda ekslikult käsuks pidada! Listserveriga suhtlemisel kasutada kindlasti e-kirjade saatmiseks lihtteksti režiimi. 

Listi kirja saatmiseks saada kiri aadressivormiga listinimi@lists.tlu.ee, näiteks: asjaajaja@lists.tlu.ee

Järgnevalt on toodud mõned käsud, mida saab kasutada listserveriga  suhtlemiseks, ja selgitused nende kohta:

  •  help - info kõikide käskude kohta, mida listserverile saata saab
  •  info listinimi - täpsem info ühe konkreetse listi kohta
  •  intro listinimi - saadab vastuseks meili, mis saadetakse kõikidele uutele kasutajatele ning kus on kirjas pisut informatsiooni listiga liitumise ja sellest eemaldamise kohta jne.
  • lists - listide nimekiri ja nende lühikirjeldus
  • subscribe listinimi - listiga liitumine
  • unsubscribe listinimi - meiliadressi listist eemaldamine
  • which meiliaadress - annab nimekirja listidest, kuhu antud meiliaadress kuulub
  • who listinimi - annab nimekirja listi kuulujatest

 

Miks minu kirjad ei jõua listi?

Igal konkreetsel juhtumil võib tõrke põhjuseid olla mitu. Üheks põhjuseks võib näiteks olla just eelpool viidatud piirang – te ei ole ise listi liige, konkreetne list aga aktsepteerib vaid listi liikmetelt sissetulevaid kirju.

Teiseks põhjuseks võib olla kirja pikkus. NB! Ka kirjaga kaasas olevad manused lisavad sellele oma pikkuse. Vaikimisi kehtib ülikooli listserveril asuvatesse listidesse postitatavate kirjade pikkusepiiranguna 4 000 000 märki. Ka seda saab listi haldur oma soovi järgi muuta.

Kui kiri ei vasta teatavatele tingimustele, mille puhul ta automaatselt listi edastataks - on liiga pikk, sisaldab kirja esimestes ridades listserveri käske või on saadetud selliselt aadressilt, kust automaatne kirja edastus listi pole lubatud, saadetakse antud kiri listi haldurile otsuse langetamiseks. Juhul kui otsus on positiivne, edastatakse kiri listi, vastasel juhul mitte. Listi haldurile otsuse langetamiseks edasi saadetud kirja kohta algsele saatjale teadet ei edastata, kuna pole teada, millise otsuse haldus vastu võtab - kas kiri jõuab listi või mitte. Kui halduri arvates on negatiivse otsuse korral vajalik kirja autorit asjast informeerida, siis ta ka nii talitab. Seda enam, et kui tegu on tõepoolest rämpspostiga, siis automaatne hoiatus- või veateadete genereerimine oleks lihtsalt täiendava rämpsposti tekitamine.

Miks ei jõua listi saadetud kirjad minuni?

Aeg ajalt märkavad kasutajad, et osad listi liikmed saavad listi postitatud kirjad kenasti kätte, osad mitte. Täpsemalt asja uurides selgub, et kirjadest ilma jäävate listi liikmete ühiseks tunnusjooneks on mingi konkreetse teenusepakkuja serveris asuv kasutajakonto, millele e-kirju oodatakse.

Põhjus peitub konkreetses teenusepakkujas. Olles võimetud rämpspostituste vastu võitlema vahenditega, mis suudaks tegelikku rämpsposti asjalikest postitustest eristada, on need ettevõtted kehtestanud oma isiklikud reeglid e-kirjade filtreerimisel. Näiteks ei edastata mingile kasutajarühmale mõeldud kirja juhul, kui kasvõi üks sellesse rühma kuuluv saaja aadress on vigane või olematu, raskemal juhul ei aktsepteerita üldse sama kirja saatmist mitmetele kasutajatele jne. Sellised võtted ei vasta ühelegi standardile ning ei ole kirja teele lähetanud serveri haldaja poolt kontrollitavad ega muudetavad.

Kinnituste kohaselt on mõni meiliteenuse pakkuja selliste piirangute olemasolust (st faktist, et kasutajale saadetud e-kirjade kohalejõudmist ei tagata) uusi kasutajaid alati informeerinud, tuues põhjenduseks, et tegemist on tasuta teenusega, mille puhul ei anta selle toimimise osas mingit garantiid.

Kuidas suhelda listi halduriga?

Listi halduriga suhtlemiseks ei pea teadma ei tema nime ega isiklikku e-posti aadressi, tema e-posti standardseks üldkujuks on listi_nimi-owner@lists.tlu.ee. Kui näiteks kõnelda listist test@lists.tlu.ee, siis viimase halduri aadress on test-owner@lists.tlu.ee.

Täiendava info saamiseks loe ka Tallinna Ülikooli arvutivõrgu kasutamise korda.

Kui midagi jäi arusaamatuks või ei toimi vaatamata kõigele nii nagu peab, siis võtke ühendust kasutajate administraatoriga telefonil: 640 9193 või kirjutage kaili.muru@tlu.ee.