Seminar

Tallinna Ülikooli teadlaselt ja teadlastega

14.03.2019 kell 15:00 - 18:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Kutsume Teid meeleolukale teadusüritusele, kus TLÜ teadlased esitlevad oma silmapaistvaid saavutusi ning räägivad oma eelseisvatest projektidest ja plaanidest.

Tallinna Ülikool on viimastel aastatel tugevalt suurendanud oma potentsiaali teadus-, arendus- ja loometegevuses. Ülikool on oma teadustegevuses keskendunud viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Meie teadusrahastus on viimase kolme aasta jooksul kasvanud 1,7 korda ning rahvusvaheliste projektide osakaal moodustab umbes veerandi kogu teadusrahastusest. Ülikoolis tegutseb kaks Horisont2020 programmi poolt rahastatud suurt ERA-Chair projekti, samuti on meil üks Euroopa teadusnõukogu (ERC) poolt finantseeritud grant.

Tallinna Ülikooli tippkeskused lõime interdistsiplinaarse teadusliku sihiga uurimis- ja loomerühmade koostöö toetamiseks ning väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks. Selleks, et rohkem teada saada, mida Tallinna Ülikooli teadlased erinevates fookusvaldkondades uurivad ja teevad, kutsume teid osalema TLÜ teadusüritusele, kus meie teadlased esitlevad oma silmapaistvaid saavutusi ning räägivad oma eelseisvatest projektidest ja plaanidest.

Ülikooli töötajatele ja tudengitele on teadusüritus hea koht, kust saada kõige värskemat teavet selle kohta, millega meie teadlased Tallinna Ülikooli tippkeskustes tegelevad ja millised on nende edaspidised põnevad plaanid.

Ülikooli partneritele ja ettevõtjatele aga on üritus kindlasti hea võimalus, et tutvuda meie teadlastega, kelle teadmisi saaks omavahelises koostöös ja tegevustes kasutada ning rakendada. Kolme tunni jooksul saavad osalejad osa põnevatest esitlustest nii eesti kui ka inglise keeles. Lisaks ootavad ees arutelud ja poster-sessioonid. Muidugi on igaühel võimalus arutelude ajal oma sõna sekka öelda ning suhelda otse meie teadlastega.

 

Üritus toimub neljapäeval, 14. märtsil 2019.a, algusega kell 15:00 TLÜ Astra maja auditooriumis A-002 (Narva mnt 29).

Osavõtt on tasuta. 

Täiendav info, ajakava ja registreerimine.