Tallinna Ülikool edendab eestikeelset ja Eesti arengule suunatud teadustööd. Oleme lõimunud Euroopa haridus- ja teadusellu, et panustada Eesti kujunemisse nutika majanduse ning targa ühiskonnakorraldusega riigiks. Toetamaks Eesti jätkusuutlikkust ja indiviidi eneseteostust, keskendume oma teadustegevuses viiele fookusvaldkonnale.

akadeemilisi töötajaid393

professoreid

48

välisteadlasi

11%

 

60% meie akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga ning naiste osakaal akadeemiliste töötajate hulgas on 61%. Iga kümnes akadeemiline töötaja Tallinna Ülikoolis on välisriigi kodakondsusega.

Frascati kuuest teadusvaldkonnast on TLÜs mahukalt esindatud  kolm: loodusteadused, sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid. Need evalveeriti 2017. a positiivselt.

Ülikooli 2017. a projektipõhisest teadusrahastusest moodustasid ETISe kategooriate alusel:

  • ühiskonnateadused ja kultuur 74,3 % 
  • loodusteadused ja tehnika 13,4%
  • bio- ja keskkonnateadused 9,5 %
  • terviseuuringud 2,8 %

 

Võta meiega ühendust! 

Postiaadress: Uus-Sadama tn 5, 10120 Tallinn, Mare hoone M-642, M-641 ja M-612

E-posttao@tlu.ee

Last updated 12.06.2018 kell 14:02