Tallinna Ülikool edendab Eesti jätkusuutlikule arengule suunatud teadustööd ning peab oluliseks eesti teaduskeele hoidmist ja arendamist.

Meie prioriteediks on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, tõenduspõhist ja kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Selleks oleme lõimunud rahvusvahelisse teadusellu ning panustame läbi kõrgetasemelise teadustegevuse lokaalsete ja globaalsete probleemide määratlemisse ja lahendamisse ülikooli viies fookusvaldkonnas

 

akadeemilisi töötajaid
(täistööaja arvestuses)

593

professoreid
(TÄISTÖÖAJA ARVESTUSES)

62,7

välisteadlasi
 

18,7%

 

32% meie akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga ning naiste osakaal akadeemiliste töötajate hulgas on 61%. Iga viies akadeemiline töötaja Tallinna Ülikoolis on välisriigi kodakondsusega. 

OECD Frascati käsiraamatu kuuest teadusvaldkonnast on Tallinna Ülikoolis esindatud viis valdkonda, mille vahel jagunes ülikooli teadus-, arendus- ja loometegevuse rahastus 2021. aastal järgmiselt:

  • sotsiaalteadused 58 % 
  • humanitaarteadused ja kunstid 29 %
  • loodusteadused 7%
  • tehnika ja tehnoloogia 4 %
  • arsti- ja terviseteadused 2 %

 

Võta meiega ühendust! 

Postiaadress: Uus-Sadama tn 5, 10120 Tallinn

E-posttao@tlu.ee