Tallinna Ülikool edendab Eesti jätkusuutlikule arengule suunatud teadustööd ning peab oluliseks eesti teaduskeele hoidmist ja arendamist.

Meie prioriteediks on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, tõenduspõhist ja kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Selleks oleme lõimunud rahvusvahelisse teadusellu ning panustame läbi kõrgetasemelise teadustegevuse lokaalsete ja globaalsete probleemide määratlemisse ja lahendamisse ülikooli viies fookusvaldkonnas

 

akadeemilisi töötajaid
(täistööaja arvestuses)

388

professoreid
(TÄISTÖÖAJA ARVESTUSES)

47

välisteadlasi
 

12%

 

60% meie akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga ning naiste osakaal akadeemiliste töötajate hulgas on 59%. Iga kümnes akadeemiline töötaja Tallinna Ülikoolis on välisriigi kodakondsusega.

Frascati kuuest teadusvaldkonnast on TLÜs mahukalt esindatud  kolm: loodusteadused, sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid. Need evalveeriti 2018. a positiivselt.

Ülikooli 2018. a projektipõhisest teadusrahastusest moodustasid ETISe teadusvaldkondade kategooriate alusel:

  • ühiskonnateadused ja kultuur 75,9 % 
  • loodusteadused ja tehnika 12,6%
  • bio- ja keskkonnateadused 8,2 %
  • terviseuuringud 3,3 %

 

Võta meiega ühendust! 

Postiaadress: Uus-Sadama tn 5, 10120 Tallinn, Mare hoone M-641 ja M-642

E-posttao@tlu.ee

Last updated 14.11.2019 kell 16:13