Tallinna Ülikool korraldab rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi

Kõigil Tallinna Ülikooli liikmetel, üliõpilastel ja vilistlastel on võimalik esitada oma rakendusliku väljundiga teadus- või arendustöö, projekt või uurimus konkursile.

Tallinna Ülikool

Konkursi kontaktisiku, Tallinna Ülikooli teaduskorralduse spetsialist Elina Sterni sõnul on konkursi eesmärk motiveerida ülikooli liikmeid rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlussektoris, sealjuures ka sotsiaalses ettevõtluses. Oma töid esitama on oodatud nii töötajad, üliõpilased kui ka vilistlased (lõpetanud vahemikus 1. september 2021 – 31. august 2022). Samuti pole kitsalt piiratud töö formaat, tegemist võib olla nii uuringu, arendusprojekti, tellimustöö, üliõpilase lõputöö või muu, õppetöö käigus koostatud tööga. Oluline on aga, et seda on reaalselt rakendatud ettevõtlussektoris. 

Eelmise aasta võidutööks valiti haridusteaduste instituudi õpperobootika külalisteaduri ja ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste projekt „ALPA Kids mängude pedagoogiline analüüs“, mille teostamisel osalesid ka haridustehnoloogia lektor Elyna Heinmäeja, alushariduse professor Aino Ugaste, alushariduse dotsent Maire Tuul ja haridusteaduse instituudi direktor Tiia Õun. 

Elina Stern rõhutab, et kandideerima on väga oodatud ka üliõpilased, kes üldjuhul saavad oma uurimistööde eest tunnustatud teadusprorektori poolt. Eelmisel aastal tõsteti esile Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vilistlase Pirgit Sillaotsa diplomitööd „Haridustehnoloogilise koosloome toetamise partnerlusmudeli välja töötamine ja evalveerimine“. 

Töid oodatakse konkursile 7. septembrini, auhinnafondi suurus on 1000 eurot. Konkursi korraldab Tallinna Ülikool koostöös Tallinna Strateegiakeskusega. Lisa- ja kandideerimise info leiab SIIT