Teadus

Tallinna Ülikoolis avab uksed õppimise ja õpetamise uurimise labor

Tallinna Ülikooli on loodud tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimislabor EDUSPACE, mille märksõnad on haridusuuendus ja koostöö ülikooli, õppeasutuste ning ettevõtete vahel. Labori ametlik avamine toimub Tallinna Ülikooli virtuaalsel Teadusnädalal reedel, 25. septembril kell 15.

uurimislabor

Avaüritusel saavad huvilised virtuaalselt tutvuda labori seadmekogudega ning haridusuuenduse valdkonna uurimis- ja rakendusprojektidega. Üritust kantakse üle ülikooli sotsiaalmeedia kanalites.

EDUSPACE uurimislabor on suunatud eeskätt teadlastele, õppejõududele, üliõpilastele, kuid samamoodi ka ettevõtetele ja õpetajatele, pakkudes kaasaegseid võimalusi haridusvaldkonna uurimistööde ja teadus- ning ka näiteks tootearendusprojektide läbiviimiseks. Labor on varustatud tänapäevaste uurimis- ja haridustehnoloogiliste vahenditega. 

Koostöös ülikooli teadlastega on vastavatud EDUSPACE uurimislabori eesmärk pakkuda partnerlust ka haridustehnoloogia ettevõtetele, et üheskoos välja töötada tõhusaid ja teadus- ning tõenduspõhiseid haridusuuenduslikke õppematerjale. Samamoodi on laborisse oodatud õpetajad ja haridustehnoloogid, et luua ja katsetada uusi õppematerjale ning -meetodeid. Õpetajad vajavad oma töös usaldusväärseid ja teaduspõhiseid tõendeid, et nende õpetamisvõtted end õigustavad ning on tulemuslikud. Selleks pakub uurimislabor koostöös Tallinna Ülikooli teadlastega õpetajatele ka võimalusi. „Tegemist on hea näitega, kus ülikooli erinevad eesmärgid – teaduspõhisus, läbi igapäevapraktikate parendamise ühiskonnale suunatus, mitmetahuline koostöisus ja partnerlus – on edukalt põimitud ja ellu rakendatud,“ hindab TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas.  

EDUSPACE labori avamisüritus tähistab ühtlasi ka viis aastat kestnud rahvusvahelise uurimisrühma CEITER projekti lõppu, kelle teadustöö põhifookuses on olnud tõenduspõhine haridusinnovatsioon. Uues uurimislaboris on loodud hea aluspind projektist välja kasvanud tegevuste jätkamisele ja edasiarendamisele. 

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse juhi professor Tobias Ley sõnul on labori loomise taga aastatepikkune töö ning paljude teadlaste panus. “EDUSPACE uurimislabor loodi koostöös TLÜ ERA Chair CEITER rahvusvahelise uurimisrühmaga, kelle oluline töösuund EDULAB mudel, mis põhineb koosloome metoodikal, kujundab haridusuuenduse kasvulava koos vajalike tingimuste loomisega. Lisaks füüsilistele seadmetele koondab uurimislabor endas ka oskusteavet uuenduste jätkusuutlikuks ja tõenduspõhiseks elluviimiseks,” tutvustas professor Tobias Ley. 

Labori avaüritus toimub otseülekandena uurimislaborist ja Mare 3. korruse aatriumist, kus on avatud laboriga seotud projektide ekspositsiooniala. Lisainfot leiab Tallinna Ülikooli lehelt.