Ühiskonnateaduste blogi

TLÜ kalender 2021: Millega tegeleb lektor Kairit Kall?

TLÜ kalendri veebruarikuu fookusteadlaseks on Ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia lektor Kairit Kall. Uurime, mis on tal hetkel käsil ja kuidas ta oma vaba aega sisustab.

Kairit Kall

Mis uuringud, projektid on hetkel käsil? 
Hetkel tegelen platvormitöötajate (eelkõige Uberi-juhtide) tööprotsesside- ja suhete uurimisega PLUS („Platvormitööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng“) projektis, mida TLÜs koordineerib RASI. Laiemalt käsitleb PLUS platvormimajanduse mõju töö olemusele, töötajate heaolule ja sotsiaalkaitsele. Lisaks Tallinnale on uurimise all veel ka Barcelona, Berliin, Bologna, Lissabon, London ja Pariis ning lisaks taksoteenuse platvormile Uber ka majutusteenuseid pakkuv platvorm Airbnb, kulleriteenuseid pakkuv Deliveroo ning kodukoristusteenuse tellimist võimaldav Helpling. Kaks viimast küll Tallinnas ei tegutse.  

Tegime projekti raames hulga intervjuusid nii platvormitöötajate kui ka valdkonna ekspertidega. On üsna Eesti-spetsiifiline, kuidas siinses väga tehnooptimistlikus neoliberaalses ühiskonnas on platvormitöö teinekord raamistatud kui vaba turumajanduse ülim väljendus, kus platvormile nagu Uber või Bolt ei peakski mingisugused regulatsioonid ega vastutus töötajate ees kehtima. Teisalt on ka neid, kes näevad platvormitöös hoopis viisi de facto töötajaid vaid ekspluateerida. Loomulikult eksisteerib nende kahe äärmuse vahel ka tunduvalt mitmetahulisemaid nägemusi platvormitööst ning selle positiivsetest ning negatiivsetest külgedest.  

Mis Teid elus inspireerib ja sütitab?
Kõige enam inspireerib millegi paremaks tegemine. Juba pikalt olen soovinud inimühiskonna õiglasemaks muutmisesse oma panuse anda, eks seetõttu ka sotsioloogia erialaks valisin. Üsna tihti aitavad uuringutulemused näidata valgust mõnele aspektile ühiskonnas, mis näiteks osadele inimestele liigseid kannatusi valmistab või neid teistega võrreldes ebasoodsamasse positsiooni paigutab. Mitte et ma arvaks, justkui sotsiaaluuringutega on võimalik tingimata olukorda paremaks muuta, kuid teaduslikke meetodeid kasutades probleemidele tähelepanu juhtimine ja erinevate perspektiivide esile toomine on ka juba väärt samm.  

Viimastel aastatel, mil end rohkem looduskeskkonna teemadel harima olen hakanud, on üha enam tekkinud tung ka looduskeskkonna hoidmiseks suurema panus anda. 

Lisaks teadusele - kas teil on ka mõni hobi või tegevus, mis keha ja vaimu virgutab?
Keha ja vaimu virgutab eelkõige looduses viibimine. Tunnen huvi nii loodusfotograafia kui ka aianduse vastu. Viimase osas huvitavad just viisid, kuidas loodusele ka tagasi anda, mitte ainult võtta. Näiteks püüan praktiseerida permakultuuri põhimõtteid. Mul on mitu kompostikasti, muru niidan harva ja pisteliselt, rohima ka midagi eriti ei pea, rõõmu valmistab aiast uute taimede, lindude ja putukate avastamine. Minu meelsest on seesugune loodusega koos (mitte vastu) toimetamine mõnus ja kerge viis aiandust praktiseerida. 

Kuhu teadus liigub?  
Ma ei usu, et on mingi kindel suund, kuhu kogu teadus liiguks. Suund suurema rahvusvahelistumise, trans- inter- multi- jne distsiplinaarsuse, teisalt aga konkreetsete teadlaste ja uurimisrühmade spetsialiseerumise suunas (nii palju kui ebakindel teadusrahatus seda võimaldab) on kestnud juba mõnda aega ja ilmselt ka jätkub. Vaikselt tundub, et jätkusuutlikkusele laias tähenduses hakatakse samuti igas valdkonnas enam tähelepanu pöörama.