Ülikooli teated

In Memoriam: Anu Iho (21.01.1946 – 7.01.2019)

Akadeemiline Raamatukogu teatab kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kauaaegne kolleeg Anu Iho.

Küünal

Anu Iho lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia eriala 1977. aastal. Tänu oma põhjalikule teadustöö mahus diplomitööle K. E. von Baeri töödest suunati ta õpingute järgselt ENSV TA Teaduslikku Raamatukokku bibliograafiks.

Peale põgusat töökogemust ENSV TA Teaduslikus Raamatukogus suundus Anu tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kus ta töötas vanemlaborandi, vanemteaduri ja insenerina. Lühemat aega täitis ta ka ühiskondliku prorektori ülesandeid. Alates 1989. aastast oli Anu tihedalt seotud kogude ja komplekteerimisega. Nii sai temast 1989. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu juhataja asetäitja komplekteerimise alal, vahepeal täitis ajutiselt ka raamatukogu infoosakonna ja bibliograafiaosakonna juhataja kohustusi. Teaduste Akadeemia raamatukogu järglase Tallinna Ülikooli Akadeemilisse Raamatukokku naases Anu Iho 2004. aastal, kui asutuse juhatamise võttis Anne Valmaselt üle Andres Kollist. Anust sai raamatukogu peavarahoidja, kellena ta töötas kuni 2017. aastani. Aastal 2013 omistati talle Tallinna Ülikooli teenetemärk. Anu Iho kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse ning tegutses aktiivselt ühingu kogude ja koolituste toimkondades. Samuti kuulus ta TLÜ Akadeemilise Raamatukogu juhatusse ja nõukogusse.

Ühel 1988. aastast pärit iseloomustusel on Anut kirjeldatud kui iseseisvalt ja loominguliselt mõtlevat ning tegutsevat inimest, kes on võimeline kõige
erinevamaid olukordi kiiresti ja tõhusalt lahendama.

Kolleegid Tallinna Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust jäävad teda mäletama tõhusa ja kiire tegutseja, aga ka empaatilise kuulaja ning osavõtliku ja
ausa töökaaslase ja juhina.

Ülikool avaldab kaastunnet Anu Iho lähedastele.