Koostöö

Ühisavaldus kraadiõppe klassifikatsiooni ühtlustamiseks

FilmEU akadeemiline nõukogu tegi ettepaneku Euroopa kraadiõppe raamistiku loomiseks, millest on kasu nii osalevatele kõrgkoolidele kui ka teistele Euroopa ülikoolidele.

FilmEU nõukogu

Euroopa ülikooli FilmEU akadeemiline nõukogu kogunes 4. juunil 2024 Bratislavas, Slovakkias. Kohtumisel tehti ühisavaldus kraadiõppe klassifikatsiooni ühtlustamise ja FilmEU liikmete koostöö tugevdamise kohta.

Toetudes ETIKETA (https://etiketa.filmeu.eu/) projekti edule – mille eesmärgiks oli kaardistada olemasolevaid kraadimärgiseid ning anda Euroopa Komisjonile tagasisidet ja poliitika soovitusi ühisõppekraadide ja -kraadimärgiste väljastamiseks –, tervitame Komisjoni jätkuvat fookust rahvusvahelisele kõrgharidusalasele koostööle ning jõupingutusele regulatiivsete takistuste kõrvaldamiseks. Usume, et see aitab paremini integreerida ja ühtlustada riiklikku poliitikat kõigis meie liikmesriikides, et toetada tulevast Euroopa kraadiõppe klassifikatsiooni. 

Oleme valmis tegema tihedat koostööd oma riiklike kvaliteediagentuuridega, et edendada Euroopa ülikoolide algatusega kaasnevat käimasolevat kõrghariduse arendamise protsessi. Euroopa haridusruum ja meie ülikoolide võrgustik toetab suuremat üliõpilaste ja töötajate mobiilsust ning omab selget ettekujutust praegusaegse õpetamise ja õppimise tugevatest seostest teadustegevuse ja innovatsiooniga.

Samuti tervitame koostööpüüdlusi, mis viisid Euroopa kõrghariduspaketi avaldamiseni ühisõppekraadide vallas. Ootame huviga võimalust edastada ideid ja ettepanekuid Euroopa kraadiõppe raamistiku loomiseks, millest on kasu nii osalevatele kõrgkoolidele kui ka paljudele teistele Euroopa ülikoolidele nende rahvusvahelistumise eesmärkide saavutamisel.

Vaata ka: https://www.tlu.ee/bfm/uudised/tallinna-ulikooli-osalusega-filmeu-vorgustik-saab-5-miljonit-eurot-teadus-ja

Lisainfo: 

Teet Teinemaa, PhD

Tallinna Ülikooli BFMi filmiteaduse lektor ja FilmEU+ Eesti juht

teet.teinemaa@tlu.ee

56 482 302

www.filmeu.eu