Doktoritöö kaitsmine

Humanitaarteaduste instituudi doktorandi Krista Karro doktoritöö kaitsmine

08.02.2023 kell 11.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

8.veebruaril 2023. aastal algusega kell 11.00 kaitseb  Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Krista Karro doktoritööd "Past is not a foreign country. Long-term History of an Eastern Estonian Landscape between the Viking Age and the Early Modern Period (800-1629)" („Minevik ei ole võõras maa. Ühe ida-eesti maastiku pikaajaline ajalugu viikingiajast varauusajani (800-1629)“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Hannes Palang ning Tallinna Ülikooli vanemteadur Marika Mägi.

Oponendid on Groningeni Ülikooli tprofessor Theo Spek ning Turu Ülikooli professor Georg Haggren.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.