Doktoritöö kaitsmine

Ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Merle Variku doktoritöö kaitsmine

22.02.2022 kell 16.00 - 19.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

22. veebruaril 2022. aastal algusega kell 16.00 kaitseb Merle Varik ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd "Empowering Informal Caregivers of People with Dementia Through Support Groups: A Participatory Action Research Study" („Dementsusega inimeste omastehooldajate võimestamine tugigruppide abil – osalustegevusuuring“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Marju Medar ning Tartu Ülikooli emeriitdotsent Kai Saks.

Oponendid on Southhamptoni Ülikooli dotsent Ruth Bartlett ning Utrechti Rakendusteaduste Ülikooli professor Jean Pierre Wilken.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.