Teadus

Katri-Liis Lepik juhib mainekat COST projekti

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik esitas projekti SHIINE „Multi-disciplinary Innovation for Social Change“ (“Valdkondadevaheline innovatsioon ühiskondlikeks muutusteks“) mainekale Euroopa valitsustevahelisele võrgustikule COST. Oktoobris leidis aset esimene kohtumine, kus Lepik valiti projekti juhiks ning TLÜ juhtpartneriks. Tegemist on teise COST võrgustikuprojektiga, mida veab eest Tallinna Ülikool ja üleüldse Eesti teadlane. Projekti rahaline maht on 0,7 miljonit eurot.

Katri-Liis Reimanni töögrupp

Üha kompleksemas ja muutuvas maailmas ei vii traditsioonilised valdkondlikud lahendused enam soovitud positiivsete ühiskondlike ega majanduslike muutusteni. Projekti SHIINE eesmärk ongi uurida, kuidas määratleda, mida ülikoolides peaks tulevikus õpetama ning kuidas seda teha nii, et tulla toime väga laiaulatuslike ja mitmekesiste ühiskondlike probleemidega.

„Hariduse valdkonnas on oluline arutelu, milliseid oskusi me aitame kujundada tulevastel töökohtadel toimetulekuks, nagu näiteks loovus, püsivus, probleemide lahendamine. Üha olulisemaks kujuneb ülikoolide ja ettevõtete koostöö innovatsiooni kasutuselevõtuks, töökohtade loomiseks ja teadmiste vahetamiseks. Valdkondadevaheline õppimine ja juhendamine saavad seega üha vajalikemaks oskusteks,“ selgitab Katri-Liis Lepik

Projekti käigus luuakse Lepiku sõnul muu hulgas virtuaalne avaliku sektori innovatsioonilabor, mis on mõeldud nii kõrgkoolides kasutamiseks kui ka tööriistaks avalikule ja erasektorile.

Laboris on kirjeldatud erinevad probleemid, millele leitakse üheskoos võrgustiku riikidega lahendusi. Seal kajastuvad näiteks erinevad projektid, mis probleeme lahendavad ning nendega tegelevad partnerid ja dokumendid, mis valdkonda reguleerivad. Virtuaalne platvorm aitab võrgustikul koosloomes oma uuendusi välja pakkuda.

Projektis kasutavad teadlased koostöös ettevõtete ja poliitikakujundajatega erinevaid innovatsioonimeetodeid (eluslabor ning disainmõtlemise tööriistad), mis lähtuvad lahenduste pakkumisel otseselt nende kasutaja vajadustest ja probleemide omanikest. Innovatsioonilabori kaudu jõuab kogu tegevus ka laiema avalikkuseni.

Tallinna Ülikoolist on juhtrühma liikmetena kaasatud veel sotsiaaltöö dotsent Zsolt Bugarszki ning asendusliikmetena sotsiaaltöö doktorant Kadri Kangro ja poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson.

Projekti kestab aastani 2023. „Projekti juhiks valituks saamine on suur tunnustus ning aitab nii teadusmaailmas kui ka Euroopa Liidu institutsioonides avada uusi uksi,“ usub Katri-Liis Lepik. Projekti juhtimise usaldamine Tallinna Ülikoolile on tema arvates samuti väärtuslik investeering ning see tõestab taas, et ülikool suudab suuri rahvusvahelisi projekte juhtida.

Tallinna Ülikooli õppejõud, teadlased ja doktorandid saavad kandideerida projekti koolitustele, teadusmissioonidele ja konverentsidele. Samuti liituda SHIINE töögruppidega.

Tegemist on teise Eestist juhitud COST projektiga. Teist COST projekti YOUNG-IN veab eest Tallinna Ülikooli professor Anu Toots.

Konkurents oli tänavu taas ülitugev – rahastuse sai vaid 8% esitatud taotlustest. Projekti on kaasatud 36 riiki ja see arv kasvab veelgi. Lisaks ülikoolidele osalevad projekti tegevustes sotsiaalsed ettevõtjad ja poliitikakujundajad.

Sotsiaalse innovatsiooni, ettevõtlikkuse ja disainmõtlemise huvilised, olete oodatud!

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim valitsustevaheline võrgustik koostöö korraldamiseks teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. Selle eesmärk on soodustada interdistsiplinaarset koostööd ning lähendada teadlas- ja poliitikaringkondi.