Edulugu

Riigi teaduspreemiad CEITER'i meeskonnale ja arheoloogia vanemteadur Marika Mägile

Täna selgusid, kes on tänavused riigi teaduspreemiate laureaadid. Tallinna Ülikoolist pälvis 20 000 euro suuruse riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste alal TLÜ haridusteaduste ja digitehnoloogiate instituudi ühine projekt CEITER („Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel”) eesotsas professor Tobias Leyga. Humanitaarteaduste alal sai teaduspreemia TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Marika Mägi.

ceiter

ER A Chair suurprjekti CEITER tööde tsükkel analüüsib, kas ja kuidas aitab uute tehnoloogiate ja digilahenduste kasutamine kaasa õpiedukusele hariduse erinevatel tasanditel nii koolis kui ka töökohtadel. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas muuta loodusteaduslike ainete õpetamist laste jaoks huvitavamaks. Õpiedukust käsitletakse erialade üleselt ja terviklikult, pöörates tähelepanu nii õpilastele, õpetajatele kui uudsete õpimeetodite ja õppematerjalide arendamisele.

Projekti kuuluvad haridusteaduste instituudi professor Tobias Ley, digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Kairit Tammets, haridusteaduste instituudi vanemteadur Terje Väljataga, haridusteaduste instituudi professor Katrin Poom-Valickis, haridusteaduste instituudi vanemteadur Luis Pablo Prieto Santos, digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Maria Jesús Rodriguez-Triana ja haridusteaduste instituudi vanemteadur Paul Seitlinger.

TobiasLey_1.jpgÕpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professori Tobias Ley sõnul on kogu meeskond maineka teaduspreemia üle väga uhke ja see on tiimile kahtlemata tähtis tunnustus viimaste aastate suure töö ees. 

"Olen eriti õnnelik selle üle, et komisjon otsustas auhinna välja anda just multidistsiplinaarsele meeskonnale, kuna interdistsiplinaarseid teadusuuringuid ei tunnustata just sageli. See preemia näitab, et teadusuuringute abil on võimalik ühiskonda viia innovatsiooni suunas," ütleb Ley. Tema sõnul on kõrge tunnustus meeskonna jaoks ühtlasi ka kinnitus, et tuleb jätkata koostööd koolide, õpetajate ja õpilastega, et üheskoos arendada Eesti haridust.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Marika Mägi pälvis teadurpreemia oma monograafiaga "In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.

Marika Mägi on viikingiaegse arheoloogilise leiuainese põhjal loonud nii Läänemere läänekui ka idaranda hõlmava tervikpildi. Mägi on oma uurimustes toonud esile nii kultuuride paljususe Läänemere idarannal kui ka läänemeresoome ühiskondade iseärasused. Ta on esitanud elamusliku sissevaate viikingiaja Rootsi ja kujuneva Vene riigi valduste vahel toimunule, käsitledes seda piirkonda alana, mida läbides tuli arvestada kohalike ühiskondlike ja poliitiliste oludega.

M.Mägi.jpg

Palju õnne!

Kõik riigi teaduspreemiate saajad leiab Eesti Teaduste Akadeemia kodulehelt