Teadus

TLÜ juhtimisel asuvad teadlased suurprojektis uurima ühistransporti kui avaliku ruumi osa

Tallinna Ülikooli juhtimisel asuvad nelja riigi teadlased uurima ühistransporti kui olulist osa avalikust ruumist. Suurprojekt „Ühistransport kui avalik ruum Euroopa linnades: narratiivid, kogemused ja vastuolud“ (PUTSPACE) pälvis maineka humanitaarteaduste rahastusmeetme HERA ligi miljoni euro suuruse grandi.

ühistransport

Teadlased asuvad uurima ühistransporti kui avalikku ruumi ja asendavad tavapärase transpordiplaneerija vaatepunkti humanitaarteadlaste omaga. See näitab ühistransporti täiesti uuest küljest. Kolmeaastast projekti juhib TLÜ humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse teadur Tauri Tuvikene. Esmakordselt võrgustiku ajaloos on Eesti HERA projekti juhtpartner.

Ühistransporti ei minda küll jalutama, see ei ole kokkulepitud kohtumiste paik ning seal ei toimu tavaliselt ka meeleavaldused, nagu tänavatel, väljakutel või parkides. Tegemist on pigem suletud ning reguleeritud ruumiga, mida iseloomustavad paljud keelud ja ettekirjutused. Samas aga kohtutakse bussis, trollis ja trammis võõrastega ja linnade identiteet kajastub ühistranspordi disainis.

Kompaktne avalik ruum

„Varasemad uuringud näitavad, et ühistransport on koht, kus lisaks igapäevasele multikultuursele kogemusele võivad toimuda erinevad kohtumised ja kokkupõrked, kaasa arvatud agressiivsed. Seega kohtutakse ühistranspordis nagu igas avalikus ruumis ühiskonna mitmekesisusega. Samas on ühistransport eriline, kuna on tihe ja kompaktne avalik ruum,“ selgitab TLÜ maastiku ja kultuuri keskuse teadur, projektijuht Tauri Tuvikene.

Teadlased asuvadki projektis PUTSPACE täpsemalt uurima, missugune ja mis võimalustega avalik ruum on ühistransport ning millist ühiskonda ja kultuuri see toetab ja luua aitab. Lisaks seda, milliseid tähendusi omistab ühistransport ja selle kujundamine linnale ja ühiskonnale.

Tuvikese sõnul pole veel teadmist, kuivõrd ja kuidas ühistransport aitab luua ühiskondlikku arutelu ning kas sellel on potentsiaali vältida vastandumist ja sotsiaalsest eraldumist ning olla pigem ruum, mis aitab kaasa lõimumisele.

Senised uuringud on olnud pigem ühe linna põhised. Kuidas aga ühistranspordi kui avaliku ruumi potentsiaal ei ole mitte vaid ühe linna või isegi ühe riigi piires, vaid pakub võimalusi Euroopa identiteediks ja integratsiooniks, hakataksegi välja selgitama koostöös teiste riikide teadlastega.

Tugev rahvusvaheline koostöö

Neli Euroopa juhtivate teadlaste uurimisgruppi kolme järeldoktori ja kahe Tallinna Ülikooli doktorandiga  asuvad läbi töötama erinevaid arhiivi- ja kirjandusallikaid ning teevad intervjuusid ja vaatluseid. Uuritakse trammiliinide kujunemist ja hääbumist Londonis ja Turus ning tasuta ühistranspordi mõju avaliku ruumi tähendusele ja kvaliteedile Tallinnas ning Dunkerque’s Prantsusmaal. Lisaks praktikaid multikultuurses ja uue aja rändest mõjutatud Euroopa keskuslinnas Brüsselis ning euroopalikuks saamise soove ja praktikaid endises Nõukogude Liidus.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas peab granti väga oluliseks. See näitab tema sõnul hästi, et humanitaarteadus pole ainult rahvusteadus, vaid rajaneb tugeval rahvusvahelisel koostööl.  

„HERA projekti edukas eestvedamine tõestab, et Tallinna Ülikooli teadlased tegutsevad kaasaegse humanitaarteaduse eesliinil, uurides meie kõigi igapäevaeluga tihedalt seotud probleemistikke ning pakkudes inimkeskset vaatenurka targa linnaplaneerimise valdkonnas, mida sageli seostatakse eelkõige tehnoloogilise innovatsiooniga,“ leiab Niglas.

Projekt „Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting“ („Ühistransport kui avalik ruum Euroopa linnades: narratiivid, kogemused ja vastuolud“) toob kokku ajaloo- ja kirjandusteadlased, antropoloogid, kultuurigeograafid ja ühiskonnateadlastest transpordiuurijad peale Eesti veel Soomest, Belgiast ja Saksamaalt.

Projekt kestab 1. maist 2019 kuni 30. aprillini 2022. Lisaks Tallinna Ülikoolile löövad kaasa Åbo Akademi Ülikool Turust, Leibnizi regionaalgeograafia instituut Leipzigis ja Brüsseli Vaba Ülikool (ULB). Projekti raames valmib lisaks teadustöödele koostöös Eesti Maanteemuuseumiga rändnäitus. Projekti pakub ka võimalust kahele doktorandile projektiga liituda.

HERA (Humanities in the European Research Area) on võrgustik, mis rahastab humanitaarteadusi ning ühendab üle paarikümne Euroopa riigi asutuse ja Euroopa Komisjoni.

Projektist lähemalt siit.