Teadusprorektorina koordineerib Katrin Niglas ülikooli teadustegevust ning korraldab teadusprojektide ettevalmistamist ja juhtimist, vastutab ülikooli teadusstrateegia kujundamise ja elluviimise eest, arendab doktoriõpet koostöös õppeprorektoriga ja korraldab ülikooli intellektuaalse omandi kaitset. Samuti koordineerib ta teadmus- ja tehnoloogiasiirde alast tegevust ning tagab ülikooli teadus- ja arendustegevuse seotuse ühiskonna ja ettevõtlusega. 

Elulugu
  • sündis 27. jaanuaril 1970
  • pärast õpetajakutse ja teadusmagistri kraadi omandamist Eestis õppis aasta Cambridge Ülikoolis
  • 2004. aastal kaitses Tallinna Ülikoolis doktoritöö teemal "Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine kasvatusteaduslikus uurimistöös"
  • Eesti Statistikaseltsi nõukogu liige, IASE (International Association for Statistical Education) kontaktisik Eestis, MMIRA (Mixed Methods International Research Association) asutava komitee liige

Professor Katrin Niglase teaduslik huvi ja õpetamise temaatika on seotud uurimismeetodite ning statistiliste andmeanalüüsi meetoditega. 

Ta on osalenud metodoloogia ja andmeanalüüsi eksperdina paljudes sotsiaalteaduste erinevaid valdkondi käsitlevates uurimisprojektides ning juhtinud edukalt mitmeid arendusprojekte ja töötanud Tallinna Ülikoolis erinevatel teadusadministratiivsetel ametikohtadel.

CV (etis.ee)

Kõned, artiklid, intervjuud
Kontakt

Katrin Niglas
teadusprorektor
ruum M630
telefon 640 9103
e-post katrin.niglas@tlu.ee