Rektor
Filosoofia teenekas professor 

Tõnu Viik

Sündinud 12. juulil 1968 Jõhvis

Haridustee

1998–2003    Emory University, Atlanta, USA PhD (2003)
2001–2002    Humboldt Universität Berlin (Emory stipendiaat)
2000–2001    Philipps Universität Marburg (Emory stipendiaat)
1997–1998    Helsingi Ülikool (SIMO stipendiaat)
1986–1993    Moskva Riiklik Ülikool (diplomiõpe 5 a.) Diplom (1993)
1978–1986    Nõmme Gümnaasium
1975–1978    Jõhvi Gümnaasium

Töökäik

2021 -            Tallinna Ülikooli rektor
2020–            Tallinna Ülikooli filosoofia teenekas professor
2015–2020    TLÜ humanitaarteaduste instituudi direktor
2014–2015    TLÜ Eesti humanitaarinstituudi direktor
2007–2015    TLÜ Eesti humanitaarinstituudi filosoofia professor
2004–2007    Eesti Humanitaarinstituudi rektor 
2003–2004    Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia professor 
2002–2003    Lektor – Emory University (Atlanta) 
1999–2000    Õppeassistent – Emory University (Atlanta)
1994–1998    Eesti Humanitaarinstituudi lektor 
1993–1994    Tallinna Tehnikaülikooli lektor 

Teadustöö ja õpetamise põhisuunad

Minu akadeemiline töö on seni keskendunud järgmistele valdkondadele: kultuurifilosoofia ja kultuuriteooria, fenomenoloogia, filosoofia ajalugu (eelkõige Platon, Aristoteles, Aquino Thomas, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Foucault), kultuurisõlteline tähendusloome, kollektiivsed emotsioonid, õnn, armastus ja enesepete.

Teadusartiklite nimekiri, juhendatud väitekirjade ja õpetatud ainekursuste pealkirjad ning muu asjassepuutuv on leitav ETIS-est ja detailsest CV-st

Töö avalikkusega ja ühiskondlik aktiivsus

Olen avaldanud oma uurimistöö teemadel arvamusartikleid ja esseid, raamatute arvustusi, ees- ja järelsõnu, õpikuid ja õppematerjale. Samuti olen võtnud sõna ühiskondlikes debattides ja diskussioonides; osalesin Tallinna Ülikooli loomise protsessis 2005. aastal. Olin üks Harta 12 allkirjastajatest ja Jääkeldri protsessis osalejatest ning algatuse Elamisväärne Riik üks autoreid.  Osaline nimekiri minu  arvamusartiklitest ja ülesastumistest meedias on leitav minu detailsest CV-st. Mitmed neist puudutavad kõrgharidust ja ülikooli rolli ühiskonnas.