Teade

Esimest korda tähistavad kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja võrdõigusvolinik tähistavad 6.–10. maini üheskoos mitmekesisuse nädalat, mis kannab pealkirja „Mitmekesised Eesti ülikoolid“.

pilt

Ülikoolides tegutsevad koos eri põlvkonnad, rahvused ja kultuurid. Eesti ülikoolides õpib ja töötab üliõpilasi ja õppejõude ligi sajast riigist Soomest Namiibiani. Ülikoolide tugevus peitub selles, kuidas neid kogemusi kaasatakse ning teaduse ja innovatsiooni huvides koos tööle pannakse. 6.–10. maini tähistatakse mitmekesisuse nädalat, et rõhutada selle tähtsust, väärtustada erinevaid vajadusi ning võrdset kohtlemist.

„Ülikoolide rolli mitmekesisuse edendamisel on raske üle hinnata, sest nende mõju ühiskonnale tervikuna on väga suur. See, millises keskkonnas õpivad tulevased õpetajad, arstid või insenerid, millised hoiakud ja koostöökogemused nad eluks kaasa saavad, kujundab meie ühiskonda järgnevatel kümnenditel,“ ütles võrdõigusvolinik Christian Veske. „Ülikoolide initsiatiiv koos mitmekesisuse nädalat tähistada näitab, et meie kõrgkoolide jaoks on oluline luua igaühele tingimused oma tegelike võimete rakendamiseks,“ lisas Veske.

Nädal algas kuue avalik-õigusliku ülikooli rektori videopöördumisega, milles iga rektor selgitab mitmekesisuse vajalikkust ning oma ülikooli tegevust selle soodustamisel ja väärtustamisel.

Vaata videot

Kolmapäeval, 8. mail saavad kõik huvilised jälgida ülikoolide sotsiaalmeediakanalitest arutelu „Miks on mitmekesisus akadeemias oluline?“, milles osalevad Tartu Ülikooli anglistika professor Raili Marling, Tallinna Ülikooli soouuringute dotsent Kadri Aavik, Tallinna Tehnikaülikooli juhtimise valdkonna dotsent Merle Ojasoo, Eesti Kunstiakadeemia digitaalse printimise töökoja juhataja ja kunstnik Tanja Muravskaja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja -poliitika vanemlektor Marko Lõhmus. Arutelu juhib Johannes Tralla. 

Vaata videot

Võrdõigusvoliniku sotsiaalmeediakanalites ja ETV2 eetris avaldatakse mitmekesisuse nädala igal päeval üks teemakohane lühiloeng. Sõna saavad võrdõigusvolinik Christian Veske, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Brigitta Davidjants, Eesti Kunstiakadeemia professor Marge Monko, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Merle Ojasoo ning Tallinna Ülikooli sotsioloogia dotsent Triin Roosalu. Kõiki videoid saab vaadata ka võrdõigusvoliniku YouTube’i kanalilt. 

Vaata lühiloenguid

Tallinna Ülikooli võrdse kohtlemise volinik on Monica Klaas-Kütt, kelle rolliks on nõustada ja abistada kõiki ülikooli liikmeid, kes tunnevad, et neid on kiusatud või diskrimineeritud. Kui kahtlustad, et sind on tööl või õppimisel diskrimineeritud näiteks soo, vanuse, rahvuse, nahavärvuse, usundi, puude, seksuaalse sättumuse tõttu, võta julgelt ühendust ja küsi nõu.

Võrdse kohtlemise voliniku poole võib pöörduda ka anonüümselt ja see võimaldab koos volinikuga anda olukorrale hinnang ja otsustada edasiste sammude üle.