Teade

Tallinna Ülikool liitus mitmekesisuse kokkuleppega

21. aprillil liitus Tallinna Ülikool mitmekesisuse kokkuleppega. Liitumisega kinnitab ülikool, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtteid nii töötajate, partnerite kui tudengite seas.

TLÜ Terra hoone ja mitmekesisuse kokkuleppe logo

Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille eesmärk on jagada ühiselt võrdse kohtlemise kogemusi ja edendada temaatikat nii enda asutuses kui ka ühiskonnas laiemalt.

Tallinna Ülikooli personalijuht Eveli Ojamäe-Veideri sõnul on nii mitmekesisus kui ka kaasamine ülikooli jaoks olulised ja aktuaalsed. „Mitmekesisuse kokkuleppega liitumine on hea võimalus kinnitada ülikooli tahet ja valmisolekut nende teemadega tegelemiseks ning võtta need teemad süsteemsemalt fookusesse,“ ütles Ojamäe-Veider. 

Personalijuht lisas, et kokkuleppega liitumine aitab mitmekesisuse valdkonnaga tegelemist teadvustada ülikooli liikmete ja partnerite hulgas.

Mitmekesisuse kokkuleppe sisuga saab tutvuda inimõiguste keskuse kodulehel.

Eestis on mitmekesisuse kokkuleppega liitunud üle 170 organisatsiooni ning kokkuleppega seotud tegevusi koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus. Sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad lisaks Eestile veel 26 Euroopa riigis.