Teade

Hulk teadlasi ja õppejõude sai emeerituse staatuse

Tallinna Ülikooli senat omistas mitmele professorile, dotsendile ja teadlasele emeerituse staatuse.

tallinna ülikool

Emeriitprofessoriks nimetas senat inglise keele professor Suliko Liivi, kes asus ülikoolis tööle juba 1976. aastal. Ta on töötanud õpetaja, vanemõpetaja, dotsendi ja alates 1993. aastast professorina, arendanud inglise keele ja kultuuri eriala, olnud dekaan, instituudi direktor ja senati liige. Emeriitprofessorina jätkab Suliko Liiv doktoritööde juhendamist ja osalemist inglise keele ja kultuuri eriala arendustegevustes.

Uuele karjäärimudelile üleminekul ehk 31. augustini 2024 võib senat anda ka emeriitdotsendi nimetuse. Nii nimetati emeriitdotsendiks vene keele ajaloo dotsent, 1979. aastal ülikoolis tööle asunud Natalja Netšunajeva, üks vähestest vene keele ajaloo asjatundjatest Eestis, kes uurib ka siin säilinud vanavene keele artefakte. Ka emeriitdotsendina jätkab Natalja Netšunajeva osalemist arendustegevustes ja üliõpilaste tööde juhendamises.
Emeriidotsendiks nimetati ka loovusõpetuse dotsent Eda Heinla, kes on pühendanud oma töö kunstiteraapia valdkonna edendamisse nii Eestis kui ka väljaspool. Mullu tunnustati teda kui loodus- ja terviseteaduste instituudi hinnatuimat õppejõudu.

Tallinna Ülikooli emeriitteaduriks nimetati aga ökoloogia keskuse vanemteadur Tiiu Koff, Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat, kes on edukalt juhtinud mitmeid teadusprojekte ning olnud alates 2009. aastast doktorinõukogu esinaine. Samuti nimetati Tallinna Ülikooli emeriitteaduriks Jüri Kruusvall, kes alates aastast 1980. aastast on töötanud teaduri, vanemteaduri, professori ja osakonna juhatajana. Kruusvall, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud keskkonnasotsioloogia, kasvatussotsioloogia ja rahvussuhete sotsioloogia, oli ka üks sotsioloogia õppekava käivitajatest.