Teadus

PRG projekt „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“ (2021–2025)

Jaanuaris 2021 algas professor Daniele Monticelli juhtimisel Eesti Teadusagentuuri rahastatud projekt „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850–2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“.

b'nner vana kiri
Aleksander Solženitsõni jutustuse "Üks päev Ivan Denissovitši elus" tõlke käsikiri (tlk. Lennart Meri)

Projekti on kaasatud lisaks kuuele põhitäitjale ka mitmeid teisi teadlasi, magistriõppe üliõpilasi ja doktorante. Projekti toel arendatakse Humanitaarteaduste instituudis tugevalt esindatud uurimissuunda, mis kombineerib tõlkeuuringuid semiootika, kultuuri ajaloo ja võrdleva kirjandusteadusega.

Projekti raames käsitletakse eesti tõlkelugu perioodil 1850–2010. Tõlkimist vaadeldakse kultuurimuutuste aktiivse elluviijana ning seega olulise mõjurina kultuuri toimemehhanismide mõistmisel.

Projekti eesmärgid:
 

  1. kirjutada mitmekihiline Eesti tõlkelugu (1850–2010), mis lähtub Eesti sotsiaalses ja poliitilises ajaloos toimunud olulisematest muutustest;
  2. uurida tõlgete ja tõlkijate rolli Eesti kultuurilistes, sotsiaalsetes ja poliitilistes üleminekutes, kombineerida statistilist ja tõlkeanalüüsi tõlketeaduse sotsioloogilisest pöördest lähtuvate arusaamadega;
  3. rõhutada tõlkimise ja tõlkijate olulisust rahvusteüleses kultuuriajaloos, edendada rahvusvahelist koostööd tõlketeaduse, ajaloo, kirjandus- ja kultuuriteaduse uurijate vahel.

Uurimus keskendub tõlkimise institutsionaalsetele ja sotsiaalsetele aspektidele, tõlkenormidele ja -praktikatele, tõlkijatele, tõlkekirjandusele ning tõlkimise positsioonile ja funktsioonile kultuuris Eesti ajaloo erinevatel perioodidel. Koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga luuakse kaks uut andmebaasi: tõlkijate andmebaas, mis sisaldab kokkuvõtlikku eluloolist teavet aastatel 1850–2010 Eestis tegutsenud tõlkijate kohta ja tõlkekirjanduse andmebaas, milles on andmed eesti keeles aastatel 1850–2010 raamatuna või perioodikas ilmunud ilukirjanduslike tõlgete ning tõlkekirjanduse arvustuste kohta.

Projekti veebileht