Tallinna Ülikool avab täiendava vastuvõtu

Tallinna Ülikool avab 8. augustil täiendava vastuvõtu.

bänner

Tallinna Ülikool avab 8. augustil täiendava vastuvõtu kuuele bakalaureuse- ja viieteistkümnele magistriõppe erialale. Avaldusi saab esitada 12. augustini infosüsteemis SAIS. Kel vajadus paberil lisadokumente tuua, neid oodatakse 12. augustil kell 10 – 12 Narva mnt 29 ruumis A-133.

Avalduse võib täiendava vastuvõtu puhul esitada ühele konkursile, vastuvõtueksamid toimuvad 13. - 19. augustini. Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2, välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keele B1 test. 

Põhjalik info erialade ja vastuvõtutingimuste kohta on TLÜ täiendava vastuvõtu kodulehel.

Täiendav info:
e-post: vastuvott@tlu.ee
Telefon: 6409 135