Sisseastumine

Tallinna Ülikooli on esitatud ligi 9000 sisseastumisavaldust

Juulikuu alguse seisuga on Tallinna Ülikooli (TLÜ) esitatud 8738 sisseastumisavaldust, millest 7993 on laekunud Eesti kodanikelt ja siin alaliselt elavate inimestelt ning 745 välisüliõpilaskandidaatidelt.

Tallinna Ülikooli Mare maja

Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele on esitanud huvilised 6583 avaldust, magistrikavadele 2025 ja doktoriõppesse 91.

Ehkki kohalikele ja Eestis alaliselt elavatele isikute vastuvõtt lõppes 30. juuni südaöösel, siis välisvastuvõtt on avatud kuni augustini. Seetõttu on lõplik sisseastumisavalduste arv veel selgumas.

Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost selgitas, et kõige populaarsemad erialad hoiavad ülikoolis aastaid kindlat kohta. „Bakalaureusetasemel esitati kõige rohkem avaldusi psühholoogia erialale, kuhu soovib õppima asuda 739 huvilist. Magistriõppe kõige menukam eriala on aga organisatsioonikäitumine,“ sõnas Joost.

TLÜ üks vastutusvaldkond on õpetajaharidus, mille erialad on sisseastujate seas jätkuvalt populaarsed. „Õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste erialadele esitati tänavu kokku 2011 avaldust. Valdkonna kõige populaarsemad erialad on alushariduse pedagoogika ja eripedagoogika,“ ütles Joost. 

Magistriastme aineõpetajate õppekavadele esitati aga eelmisest aastast vähem avaldusi. „Näiteks jäävad osad planeeritud õppekohad praeguse seisuga kindlasti täitmata tehnoloogiavaldkonna ainete, gümnaasiumi loodusteaduslike ainete ning informaatika- ja võõrkeeleõpetaja õppekavadel,“ sõnas õppevaldkonna juht ning lisas, et erialad seetõttu avamata ei jää.

„Võrreldes eelmise aastaga on õpetajakoolituse avalduste arv viie protsendi võrra väiksem, kuid arvestades, et ka laiem huvi kõrgharidust omandama tulla on tänavu pisut leigem, siis teeb üldiselt kõrge huviliste arv siiski rõõmu,“ ütles Joost.

Võrreldes 2021. aastaga (9130 avaldust) on vastuvõtuavalduste arv vähenenud 4% võrra. Vähenemise üheks oluliseks põhjuseks on ülikooli otsus jätta vastuvõtt avamata osadel õppekavadel, mis ei kuulu Tallinna Ülikooli vastutusvaldkonda. Sellise otsuse võtsid ülikooli senati liikmed vastu kõrghariduse vähese rahastuse tõttu. „Tuginedes 2021. aasta andmetele, võime öelda, et ligikaudu 250 avalduse vähenemine on seotud just selle otsusega,“ ütles ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Tallinna Ülikooli vastuvõtueksamid toimuvad ülikoolis 4.–13. juulini ning vastuvõetute nimekirjad avaldab TLÜ hiljemalt 15. juulil. Lõplikult kinnitab ülikooli vastuvõetute nimekirjad 19. augustil. Õppetöö algab 5. septembril.