Pressiteade

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kevadsemestrile saab registreerida jaanuari lõpuni

Tallinna Ülikool avab kevadsemestril gümnaasiumi- ja kutsekoolinoortele üheksa erinevat õpilasakadeemia kursust, et pakkuda noortele ülikoolis õppimise kogemust. Kursustele saab end kirja panna 30. jaanuarini.

Jennifer Cohen, Tallinna Ülikooli audiovisuaalse meedia tudeng
Jennifer Cohen, Tallinna Ülikooli audiovisuaalse meedia tudeng

Õpilasakadeemia kursused algavad alates 7. veebruarist, mil algab ülikoolis kevadsemester. Kursusi viivad läbi nii Tallinna Ülikooli õppejõud kui ka oma valdkonna eksperdid ja praktikud väljastpoolt ülikooli.

Kevadsemestril on avatud üheksa kursust ning neli neist on uued: ärimatemaatika algajatelenoorsootöö põhimõttedloovuskäsitlus ning tõlkimine kui mitmekeelse inimese kirjaoskus. Lisaks uutele on avatud ka juba toimuvad kursused:

Selleks, et õpilasakadeemias osalemine ei segaks koolis käimist, toimub kursuste õppetöö nädalavahetustel, kokku viiel kuni kuuel päeval.

Kursused kestavad ühe semestri ning annavad osalejatele kaks ainepunkti (EAP), mida saab tulevikus ülikooli astudes valikainena üle kanda. See tähendab, et õpilasakadeemia läbinu on ülikooli astudes kursusekaaslastest juba kahe ainepunkti võrra ees. Kokkuleppel kooliga saavad gümnasistid õpilasakadeemia ainepunkte ka enda kooli üle kanda.

Viiruskriisi tõttu toimuvad õpilasakadeemia kursused tänavu kevadsemestril veebis. Võimalusel korraldab ülikool igal kursusel vähemalt ühe loengu siiski ka lähiõppes. Lähiõppe korral tuleb osalejal esitada ülikooli saabudes COVID-19 tõend neil, kes on 19-aastased ja vanemad.

Õpilasakadeemia ühe kursuse maksumus on 35 eurot, kui kursuse lehel pole märgitud teisiti.

Õpilasakadeemia koduleht
Kõik õpilasakadeemia kevadsemestri kursused