Õpingud

Teadlane teab: Mis on ELU mõte? (Priit Reiska)

Soovid koos loodusteaduste ja kunstitudengitega eraldada siidiussist valk ja siidivalgust uusi materjale ning vorme luua? Soovid uurida põhjalikumalt mõne Eestimaa toreda paiga ajalugu, inimesi, kultuuri ja loodust? Kuidas seda teha, selgitab TLÜ õppeprorektor Priit Reiska

Noored inimesed

 

Soovid koos loodusteaduste ja kunstitudengitega eraldada siidiussist valk ja siidivalgust uusi materjale ning vorme luua?! Soovid uurida põhjalikumalt mõne Eestimaa toreda paiga ajalugu, inimesi, kultuuri ja loodust?! Soovid teha mõne uue ägeda äpi, mis edendab haridust või aitab lahendada mõnda kogukondlikku probleemi? Või soovid hoopis sügavamalt uurida seda, kuidas tänapäeval hübriidsõdu peetakse?! Kõigele sellele ja veel enam kui sajale teisele küsimusele on leitud vastus ELU raames. ELU – Erialasid Lõimiv Uuendus – on Tallinna ülikooli uus õppeaine.

Tänapäeval on suur osa teadusest interdistsiplinaarne. Samuti tehakse valdav enamus teadusest meeskonnatööna. Ka väljaspool teadust, tööelus, tuleb väga tihti lahendada probleeme, mis on interdistsiplinaarsed. See tähendab, et neile ei leia parimat lahendust vaid ühe eriala teadmistest lähtudes. Loomulikult võib ka ise kõike õppida ja kõike teha, kuid paremaks lahenduseks on osutunud erinevate valdkondade spetsialistide koostöö. Praegustel tudengitel tuleb tulevases tööelus tegelda ideede ja probleemidega, mis ületavad ülikoolis omandatud eriala piire. Seega tuleb kasuks, kui tunnustame ja mõistame teistes valdkondades toimuvat.

Just interdistsiplinaarsus ja koostöö on need kaks aspekti, mis eristavad Tallinna Ülikooli uut õppeainet ELU kõikidest teistest. ELU on õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased ja õppejõud viivad ellu interdistsiplinaarseid projekte. Meeskonnatöö toimub 6-8 liikmelistes rühmades. Üliõpilased saavad endale valida huvipakkuva projekti teema, teostada oma ideed ning valida selleks sobilikud meetodid. ELU eesmärk on lõimida erinevate distsipliinide ehk erialade esindajad ja toetada tudengite üldpädevusi nagu koostöö, meeskonnatöö, ajaplaneerimine, ettevõtlikkus ja loomingulisus läbi erialade ülese probleemipüstituse.

ELU õppeaineks saavad projekti idee esitada nii õppejõud, üliõpilased kui ka ettevõtjad ja partnerid väljastpoolt ülikooli. Võimalus saada endale kontaktvõrgustik koostööd tegevatest organisatsioonidest ja miks mitte ka tulevane töökoht. ELU projekt toob kokku erinevate erialade üliõpilased ja võib ka juhtuda, et leitakse ELU kaaslased kogu eluks. See on kogemus, mis üliõpilasele tuleb edaspidi kasuks – laiapõhjalisemad teadmised, erialane praktika, lahendused kogukondlikele probleemidele ehk väärtused, mida tööandjale välja tuua ning mis on konkurentsieeliseks tööturul.

 

Elu annab üliõpilasele võimaluse koostöös teiste erialade üliõpilastega panna proovile oma teadmised ja oskused just temale huvipakkuval teemal.

ELU annab õppejõule võimaluse töötada koos kolleegidega teistest valdkondadest.

ELU annab lahenduse väikestele probleemidele ja on alguseks suurte probleemide edukaks lahendamiseks.

Igaüks saab välja pakkuda oma idee või probleemi, millele ta sooviks Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti ülikoolide tudengite abiga teaduspõhiselt lahendust otsida.

Vaata elu.tlu.ee