Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja) järgmisi isikuandmeid.