Ühiskonnateaduste blogi

COST YOUNG-IN astus teise tegevusaastasse

19-20. septembril pidas Maltal oma iga-aastast suurkogu COST võrgustik YOUNG-IN, „Noorteeluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused“. Ühtlasi tähistas see projekti jõudmist oma teise tegevusaastasse.

Pärast intensiivset tööpäeva kulub puhkus marjaks ära. YOUNG-IN juhtkogu liikmed suundumas ühisele õhtusöögile Birgu sadamas.

Lõppenud esimene tegevusaasta oli sündmusterohke – toimusid töörühmade seminarid, teadusvisiidid partnerite juurde, koolitused ja konverentsid; valminud on esimesed publikatsioonid. YOUNG-IN tegevustest on osa saanud mitmed ÜTI õppejõud, teadurid ja doktorandid. Muhammed Abdulai (sotsioloogia) käis teaduslähetuses Aalborgi ülikoolis (Taani), Triin Lauri (riigiteadused) viibis Konstanzi ülikoolis Saksamaal, et valmistada ette Marie Curie individuaalgrandi taotlust, Anna Broka (sotsiaalkaitse) läheb teaduslähetusse Baselisse (Šveits), et töötada välja kontseptuaalne raamistik sotsiaalsete investeeringute paradigma sidumiseks sotsiaaltöö praktikatega, Nikolai Kunitsõn (riigiteadused) osaleb septembri lõpus ettekandega COST YOUNG-IN korraldatud kodanikuhariduse konverentsil Londonis. Kõiki neid lähetusi on rahastanud COST.

YOUNG-IN on esimene COST projekt üldse, mida Eestist hallatakse. Vastupidiselt varem levinud arvamusele nagu poleks COST reeglid Eesti seadustega ühitatavad, tõestasime meie vastupidist. YOUNG- IN igapäevase toimimise eest kannab hoolt grandihaldur Tõnu Idnurm, strateegilise juhtimise ülesanne on Anu Tootsi õlgadel. Võrgustiku akadeemilisele tugevusele annavad olulise panuse Marge Unt (sotsioloogia) ja Triin Lauri, kes töörühmade liidritena kuuluvad ka YOUNG-IN juhtkogusse. Marge juhib töörühma, mis tegeleb noorte tööelu ja hõive problemaatikaga, Triinu töörühm keskendub noortele suunatud poliitikate kujundamisele sotsiaalsete investeeringute võtmes. Taotluse ettevalmistamisse ja sisutegvustesse panustavad lisaks TLÜ sotsiaaltöö, sotsioloogia ja riigiteaduste inimestele ka demograafid.

Anu Toots ja Tõnu Idnurm on Eesti peatüki autoriteks valimisea langetamist analüüsivas rahvusvahelises kogumikus ’Lowering the voting age to 16: Learning from real experiences worldwide’, mis ilmub kirjastuses Palgrave 2019 a. lõpus. YOUNG-IN esimese tegevusaasta oluliseks sündmuseks oli ka Tallinna ülikoolis toimunud kevadkool „The origins, development and changing demands of education and welfare in 21st century“, kus põhiõppejõuks oli prof. Jane Gingrich (Oxford) ning kaasõppejõududeks Anu Toots ja Triin Lauri. COST võimaldas kevadkoolis osalemiseks 12 stipendiumi doktorantidele 7 riigist.

Oma esimesel tegevusaastal laiendas YOUNG-IN oluliselt ka oma geograafilist haaret. 17 asutajaliikmest on tänaseks saanud 32 COST riiki kattev võrgustik; partneritena on kaasatud teadlased Moskva ja Tbilisi uurimisinstituutidest. YOUNG-IN üritustel on esinejaid olnud Euroopast kaugemaltki, nt Mark Franklin ja Joseph Kahne (mõlemad USA-st) ning Tatiana Karabchuk (Araabia Ühendemiraatidest).

Äsja alanud tegevusaastal on plaanis mitmeid COST-le iseloomulikke tegevusi nagu töörühmade kohtumised ja teaduslähetused. Järgmine lühiajaliste teaduslähetuste (STSM –Short Term Scientific Missions) granditaotluste voor avatakse peagi ning selles võivad osaleda kõik Eesti ülikoolidega seotud doktorandid, teadurid ja õppejõud. Samuti on avatud konverentsigrantide taotlusvoor, mis on mõeldud doktorantidele ja noorteadlastele, kel on doktoritöö kaitsmisest möödunud vähem kui kaheksa aastat. Täpsemalt saab nende mobiilsusvõimaluste kohta lugeda veebilehelt https://young-in.eu/.

YOUNG-IN põhieesmärk on mõista, millised on noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste kujunemise mehhanismid ning leida poliitikaid nende kumuleeruvate halvemuste leevendamiseks. Peamine teaduslik väljakutse on avardada poliitikakujundajate teadmisi noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste põhjustest ning tõhustada nende teadmiste distsipliinide- ja riikideülest rakendatavust. YOUNG-IN tegevuste ja saavutustega saab end kursis hoida projekti veebilehe kaudu.