Ühiskonnateaduste blogi

Eluslabori (Living lab) metoodika võimaldab uurida avaliku sektori innovatsioonivõimet

TLÜ partnerülikooli Northumbria Ülikooli (UK) digitaalse ettevõtluse professor Rob Wilson ja sotsiaalse informaatika professor Mike Martin väisasid Tallinna ja Võrumaad projekti “Cosie - teenuste innovatsiooni koosloome Euroopas” raames. Koostöös TLÜ teadlastega testitakse ja uuritakse, kuidas kogukonnaliikmeid ning eriti vähemate võimalustega sotsiaalseid gruppe kaasata teenuste loomisesse, arendamisesse ja ka edasisse teenuste pakkumisse.

living lab

Muuhulgas kasutatakse selleks eluslabori (Living Lab) metoodikat, kus analüüsitakse, millised uued kontaktid ja võrgustikud tekivad koos teenuste kasutajatega loodavate teenuste käigus. Rob Wilsoni sõnul aitab eluslabori metoodika muuta arusaama sotsiaalsest innovatsioonist ja suhtlusest organisatsioonide ja teenuste kasutajate vahel. "Eriti sobilik on seda kasutada “nurjatute” probleemide puhul ja projekti käigus on see ennast juba tõestanud kriminaalhoolduse (UK), vanurite eluaseme teemade (Poola), erivajadusega inimeste teenuste (Rootsi), pikaajaliste töötute (Hispaania) pilootide puhul," sõnas Wilson.

Visiidi käigus külastati Võrumaad, mis projektis on eluslaboriks ning pilootpiirkonnaks, kus häkatonide ehk loometalgute käigus tulevad kokku nii avaliku sektori, kolmanda sektori kui ka kogukonnaliikmed, kes lahendavad ühiselt kohalikke probleeme ja loovad uusi teenuseid. Kadri Kangro (TLÜ doktorant ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht) sõnul räägiti pilootprojektist ja selle mõjust osapoolte vahelisele suhtlusele ning avatud suhtluse rollist sotsiaalse innovatsiooni komponendina. "Võrumaa eripära on meie väike kogukond ja tihedad inimestevahelised sidemed, kus tihti ollakse samal ajal mitmes rollis. Seda võib vaadelda positiivse tegurina, kui on vaja luua koosloomelisi protsesse ja aktiivseid sidemeid mitmete osapoolte vahel,” sõnas Kangro.

TLÜ juhtimise dotsendi Katri-Liis Reimanni sõnul annavad projekt ja eluslabori piloot Võrumaal hea võimaluse ka akadeemiliselt uurida avaliku sektori innovatsioonivõimet."Innovatsiooni barjäärid on avalikus sektoris suuremad kui erasektoris. Samas  avalike teenuste arendamisel on väga oluline analüüsida lisaks kuluefektiivsusele avaliku väärtuse loomist ja kasvatamist kogukonnale laiemalt,” sõnas Reimann.

Järgmine võimalus oma teenuste ideedega välja tulla on juba 26-28.septembril 2019 Võru loometalgutel.

Vaata lisaks: https://vunkimano.vorumaa.ee/