Ühiskonnateaduste blogi

Haridustöötajatele korraldati seminar Euroopa Liidu käsitlemisest õppetöös

EL käsitlemise seminar

2020. aasta alguses avab Tallinna kesklinnas uksed Euroopa Elamuskeskus. Uus külastuskeskus on ennekõike suunatud kooliõpilastele, kes keskust külastades saavad ülevaate Euroopa Liidus päevakorral olevatest teemadest, Euroopa Liidu asutuste igapäevatööst ning võimaluse kogeda Euroopa tasandil otsuste tegemist, asudes põnevas matkemängus Euroopa Parlamendi liikme rolli.

Sellega seoses kutsus 28.veebruaril Euroopa Parlamendi büroo Eestis koostöös Tallinna Ülikooliga haridustöötajaid osalema Euroopa Liidu teemade õpetamist käsitlevale seminaril Tallinna Ülikoolis. Seminaripäeva raames anti ülevaade 2019. aasta Euroopa valimiste tulemustest ja sellele järgnenud arengutest ning toimub arutelu Euroopa Liidu tuleviku teemal.

Euroopa Liidu infoseminar õpetajatele keskendus kahele laiemale teemale: Euroopa Liidu olulisemad teemad praegu ning Euroopa Liidu õpetamine.

EL infoseminar

ansip ja terras

Päeva esimeses pooles kõnelesid Euroopa Parlamendi saadikud Andrus Ansip ja Riho Terras, Euroopa Liidu esinduse juht Keit Kasemets, Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse teadur Piret Kuusik ja koluminist Ahto Lobjakas. Nende diskussioon keskendus Liidu olulisematele teemadele nagu rändekriis, suhtlemine Venemaa ja Hiinaga ning G5 tehnoloogia. Lisaks arutati Euroopa Liidu tulevikku ja Brexiti temaatikat.

EL infoseminar

Päeva teises pooles tutvustas Euroopa Liidu esindus EL eelarvet, kuidas see toimib ning millele raha kulub. Seejärel käidi üle kõikvõimalikud õppematerjalid, mida õpetajad saavad juba praegu Euroopa Liidu õpetamiseks kasutada ja tulevased sündmused, kus õpetajad saavad ise või koos koolidega osaleda. Lõpuks vaadeldi erinevaid õppemeetodeid, mida saaks kasutada ning arutleti koos õpetajatega, mis teeb EL õpetamise keerukaks. Päev lõppes matkemänguga EL elamuskeskuses.

 

Sündmuse leht

Galerii