Ühiskonnateaduste blogi

Harjumaa II Omavalitsuspäev keskendus huviharidusele ja huvitegevusele

Viimsi valla, Tallinna Ülikooli, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜ POLIS-e koostöös teist aastat korraldatav Harjumaa Omavalitsuspäev kandis pealkirja “Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel”

pilt

Viimsi valla, Tallinna Ülikooli, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜ POLIS-e koostöös teist aastat korraldatav Harjumaa Omavalitsuspäev kandis pealkirja “Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel”.

Pildigalerii (fotograaf Karli Saul)

Pildigalerii 21.10.2022

21.10.2022 HOP ülekanne

HOP II kava ja esinejad

Ettekanded

pilt

21. oktoobril toimunud konverentsi üheks keskseks teemaks oli, kuidas huvitegevus ja -haridus haridusliigina mõjutavad inimest kogu elukaare vältel, seda nii isiksuse arengu, karjäärivaliku kui ka loovuse ning eneseväljenduse võimaldajana, samuti tervise ja heaolu allikana. Arutelude tulemusena võeti vastu Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioon, mis antakse üle riigikogule 7. novembril.

Harjumaa Omavalitsuspäeval avasõnade ja tervitusega esinenud riigihalduse minister Riina Solmanil on hea meel, et Harjumaa omavalitsusliit valis konverentsi teemaks just huvihariduse ja -tegevuse, sest konverents puudutas ühiskonnale vajalikke teemasid:

"Olen samuti seda meelt, et huviharidus ja – tegevus on oluline mitte ainult lastele ja noortele, vaid ka täiskasvanutele ja eakatele. See on oluline eneseväljenduse, isiksusearengu, karjäärivaliku ning loovuse võimaldajana ning samuti tervise ja heaolu allikana.

Pean samuti oluliseks, et huviharidus ja -tegevus lõimuksid paremini kooliõppesse, et huvihariduse ja – tegevuse suundumused oleksid ühtsed üle Eesti, et huviharidus ja -tegevus oleksid jätkusuutlikud ja et ka erivajadusega lastele ja täiskasvanutele pakutaks sobivat huviharidust ja -tegevust.

Loomulikult peab see toimuma erialaorganisatsioonide, riigi, omavalitsuste, erasektori, kolmanda sektori, teadlaste ja ekspertide tihedas koostöös ning piisava rahastusega nii omavalitsuse tulubaasis kui riigieelarves. Soovin selleks Harjumaa omavalitsusperele ning elukestva huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna edendajatele jõudu, tahet ja koostöövaimu."

 

Minister Riina Solmani ettekanne

Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioon

Loe lisaks

pilt

pilt

pilt