Ühiskonnateaduste blogi

Kuidas ehitada usaldust?

18. novembril toimunud seminaril „Kuidas ehitada usaldust?“ arutasid Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistrandid koos õppejõudude ja noortega töötavate spetsialistidega üle Eesti teemal, kuidas luua ning hoida usalduslikke suhteid nii noortega kui ka võrgustikes.

pilt

18. novembril toimunud seminaril „Kuidas ehitada usaldust?“ arutasid Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistrandid koos õppejõudude ja noortega töötavate spetsialistidega üle Eesti teemal, kuidas luua ning hoida usalduslikke suhteid nii noortega kui ka võrgustikes. Intensiivsetes aruteludes kõlasid mõtted sellest, et usalduse loomine vajab aega, sobivat keskkonda, julgust suhelda ning oskust tähenduslikke vestlusi pidada. Samas tõdeti, et noortel, eriti probleemidesse sattunud noortel, ei olegi sageli täiskasvanuid, kes nende jaoks aega võtaks, päriselt kuulaks ja mõistaks. Kõlas ka mõte, et spetsialistid, kes oskavad noortega usaldust luua ja hoida, peavad sageli seda tegema missioonitundest, sest nii oluline teema nagu usalduslik suhtlus ei ole osa ametlikust töökirjeldusest või -kultuurist.

Magistrandid tutvustasid  seminaril disainmõtlemise põhimõttel välja töötatud arendusi usalduse ehitamiseks ning võtsid kaasa tagasiside, mis aitavad neil lahendused elluviidavaks lihvida. Lahendused keskendusid noorte usaldusisikute nähtavamaks muutmisele, kooli noorsootöö rolli selgemale ja julgemale määratlemisele ning noorsootöö väärtuspakkumise sõnastamisele. Huvilised, kes soovivad arenduste järgmiste sammude juures kaasa mõelda, võivad kirjutada Ilona-Evelyn Rannalale.

pilt

Seminar toimus projekti „Noorte sotsiaalne tõrjutus“ raames, mille tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Haridus-ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevuse 6.4 „Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust“ vahenditest.

pilt