Blogi

Õigusõpe Tallinna Ülikoolis

Phillip Webb Graves, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi eraõiguse lektor, räägib rahvusvahelisest õigusteaduse bakalaureuseõppekavast

haamer ja kaart

Palun rääkige õigusteaduse õppekavast lähemalt.

Tallinna Ülikooli õigusteaduse õppekava on dünaamiline. Bakalaureusetasemel keskendutakse Soome, Euroopa ja rahvusvahelisele õigusele. Saab õppida nii Tallinnas (päevaõpe) kui ka Helsingis (tsükliõpe). Meie õppejõudude ja teadurite seltskond on väga rahvusvaheline, meil on professoreid Hiinast, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Ukrainast, Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest. Niisamuti ka meie üliõpilased: meil õpib tudengeid Armeeniast, Eestist, Soomest, Gruusiast, Saksamaalt, Leedust, Türgist, Ukrainast, Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest. Õigusteaduse õppekava koondab õigusteaduse teoreetilisi ja praktilisi tahke, õpe on täielikult inglisekeelne, meie õppejõud on kompetentsed oma ala professionaalid, nende hulgas on nii rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteaduse eksperte kui kohtunikke.

Mille poolest õppekava teistest eristub?

Meie õppekava raames sooritavad üliõpilased õpingute viimasel aastal praktika, mis võimaldab juristi juhendamisel töötada õigusbüroos või mõne ettevõtte õigusosakonnas. Praktika annab üliõpilastele õigusalal töötamise kogemuse ning võimaluse rakendada ja arendada klassiruumis saadud teadmisi.

Milliseid ainekursuseid saavad üliõpilased võtta?

Bakalaureuse õppekava kursused annavad baasteadmised õigusteadusest ning õigusnormidest ja -tavadest. Õigusalane uurimistöö ja kirjutamine, võlaõigus, karistusrõigus, rahvusvaheline avalik õigus, rahvusvaheline eraõigus, sissejuhatus Euroopa Liidu õigusesse – need on vaid mõned näited õppekava kohustulikest ainekursustest. Nimetatud kursused annavad tudengitele tugevad alusteadmised ja tagavad vajaliku ettevalmistuse edasijõudnutele mõeldud kursuste jaoks, milleks on näiteks Euroopa Liidu siseturu õigus, rahvusvaheline sõjaõigus, rahvusvaheline majandusõigus ja rahvusvaheline äriõigus.

Millise taustaga üliõpilasele võiks õppekava huvi pakkuda?

Meie tudengite hulgas on nii otse gümnaasiumipingist tulnud noori kui ka aastatepikkuse erialase töökogemusega inimesi. Kandideerida võivad kõik, kel soovi “mängureegleid” õppida, kuna õigusalased teemad mõjutavad meid pea igas eluvaldkonnas.

Millised praktilised oskused tudeng õpingute jooksul omandab?

Tudengid omandavad oskused juriidiliste probleemide ja kaasuste lahendamiseks, nad õpivad märkama probleemidega kaasnevaid juriidilisi aspekte ja tundma õigusnorme, mida saab rakendada kaasuste lahendamisel. See eeldab väga palju loogilist mõtlemist, juriidilist analüüsivõimet, argumenteerimisoskust, nii kirjalikult kui suuliselt. Meie õppekavad on koostatud just nii, et neid oskusi maksimaalselt arendada.

Kus võiks lõpetaja töötada?

Meie lõpetajatel on kõrge kvalifikatsioon ja hea ettevalmistus, mis pakub neile mitmesuguseid karjäärivõimalusi ning muidugi omandavad üliõpilased vajalikud oskused õpingute jätkamiseks kas magistritasemel.

Mis on teie arvates õppekava juures kõige põnevam?

Kõige põnevam on minu arvates see, et omavahel saavad suhelda erinevatest maadest pärit tudengid ja töötajad, kes elavad Tallinnas või Helsingis. Nad toovad kaasa oma maailmavaate, õppejõud oma ametialase kogemuse. Selle tulemusena saavad toimuda energilised ja elavad diskussioonid nii loengusaalis kui väljaspool seda.

Lisainformatsiooni õppekava ja vastuvõtutingimuste kohta leiad meie veebilehelt: https://www.tlu.ee/yti/oigusteadus