Õpingud

Justiitsministeerium alustab taas õigusloomejuristide järelkasvuprogrammiga!

Kui sa veel kaalud, kas siduda oma tulevik prokuratuuri, advokatuuri, kohtu või õigusloomega, siis teeme sulle otsustamise lihtsamaks. Kandideeri õigusloomejuristi järelkasvuprogrammi õpipoisiks ja tee tutvust selle põneva elukutsega. Siit saad väärtusliku kogemuse enne, kui asud sellesse vastutusrikkasse ametisse tööle!

Noored inimesed

Kui sa veel kaalud, kas siduda oma tulevik prokuratuuri, advokatuuri, kohtu või õigusloomega, siis teeme sulle otsustamise lihtsamaks. Kandideeri õigusloomejuristi järelkasvuprogrammi õpipoisiks ja tee tutvust selle põneva elukutsega. Siit saad väärtusliku kogemuse enne, kui asud sellesse vastutusrikkasse ametisse tööle!

Justiitsministeerium korraldab juba kolmandat aastat õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi, millega tutvustatakse ülikoolilõpetajatele või -lõpetanutele õigusloomejuristi tööd – seaduste koostamist ja menetlemist.

Programm pakub sulle suurepärast võimalust praktiseerida ministeeriumides, kus toimub seaduse eelnõu koostamine, mõjude analüüs ja huvirühmade kaasamine; riigikantseleis, kus valmistatakse ette seaduse eelnõu arutelu riigikogus; riigikogus, kus toimub seaduse eelnõu arutelu; presidendi kantseleis, kus toimub seaduse väljakuulutamine ja õiguskantsleri kantseleis, kus kontrollitakse seaduste (põhi)seaduslikkust. Peale selle saad praktiseerida ka õigusloomemenetlusega tihedalt seotud asutuste ja huvirühmade juures. Kõikides neis etappides on sul kaalukas roll Eesti õigusloome arendamisel ja võimalus õppida oma ala tippspetsialistidelt.  

Kui oled õigusteaduse magistrant, kel on jäänud kaitsta veel vaid magistritöö või oled õigusteaduse magistriõppe või sellega võrdsustatud taseme õppe juba lõpetanud ja sinus on tärganud huvi õigusloomejuristi elukutse vastu, siis ootame sind kandideerima.

Kandideerida saab inimene, kellel puudub õigusalane töökogemus või kogemust on alla kahe aasta, kes ei tööta kandideerimise ajal õigusloomejuristina ega ole osalenud eelmistel aastatel toimunud programmides.

Kandideerimiseks palume esitada:

  • elulookirjelduse;
  • motivatsioonikirja, mis lisaks kandideerimise põhjendusele sisaldab ka sinu selgitust, miks sa programmi sobid;
  • lühiessee (ca 300 sõna) teemal „Kas õigusloomet on vaja vähendada?“; 
  • tõendi magistriõppes läbitud õppeainete tulemuste kohta või tunnistus magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaseme kohta koos akadeemilise õiendiga.

 

Kandidaadilt eeldame loogilist mõtlemist, väga head analüüsivõimet ning argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. aprilliks justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalitusse e-posti aadressil personal@just.ee märksõnaga „järelkasvuprogramm“ või aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn. Kandideerida võib ka personaliotsingu portaali CV-Online kaudu. Lisainfot programmi kohta saab programmi projektijuhilt Annika Leevandilt telefonil 620 8236 või e-posti aadressil annika.leevand@just.ee ja justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee.

Programmi valitakse sobilike kandidaatide olemasolul kuni 4 inimest, kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Programm kestab 21. augustist 2018 kuni 31. maini 2019. Programm viiakse ellu projekti „Õigusloome arendamine“ raames ning seda (kaas)rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Programmi lõppedes on Sul võimalik kandideerida õigusloomejuristi (nõuniku) ametikohale (kui on vabu kohti). Samuti annab programmi läbimine tööturul kvaliteedimärgi ja tööandjale kindluse, et sobid õigusloomejuristi ametikohale. Täpsemat infot programmi kohta leiad justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee.