Ühiskonnateaduste blogi

Polariseerumine paneb poliitikas pettuma

image

TLÜ ÜTI teadlased uurisid riigikogu valimisi ajavahemikus 2003–2011 ning tegid kindlaks, millised sotsiaaldemograafilised tegurid valijate käitumist kõige enam mõjutasid. 

Ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor Ellu Saar toob täna Novaatoris ilmunud uuringu kokkuvõttes välja, et poliitiliste lõhede liigse teravdumisega käib käsikäes poliitikas ja riigivalitsemises pettumine. Ühelt poolt toob see kaasa selle, et inimesed ei lähe enam valima. Teisalt kannustab poliitikas ja demokraatias pettumine EKRE ja teiste parempopulistlike erakondade tõusu. Inimesed peavad peavooluerakondi elitaarseteks rühmitusteks, kes esindavad teatud kitsaste inimrühmade huve ning neid ei kuula.

"Populistliku retoorika alussammas on see, et on puhas ja vooruslik rahvas ja siis on riukalik eliit. Need vastanduvad üksteisele. Ja mida see eliit on teinud, ta on rahvalt võimu ära võtnud ja meie nüüd tuleme ja anname rahvale võimu tagasi," selgitab Tõnis Saarts, TLÜ ÜTI võrldeva poliitika dotsent.

Loe artiklit