Ühiskonnateaduste blogi

Riigi ja kohaliku omavalitsuse esindajad arutavad Zoomis jätkuvalt üliõpilastega aktuaalseid probleeme

tornide väljak

TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi üliõpilaste seminar-praktikum
26.03.2021

Vaatamata keerukatele aegadele või just selle kiuste on Tallinna Ülikoolis püütud hoida seniseid olulisi kogemusi au sees. Hea meel on märkida, et äsja said valmis näiteks 8.03.2021 Zoomis toimunud foorumi Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel - 30 aastat videomaterjalid  (vt https://vimeo.com/showcase/8265807?page=1). Foorumi ettekanded ja slaidid on kättesaadavad ka MTÜ Polis veebilehelt https://polismtu.ee/foorumid/foorumid-2/foorum-ulikoolis-1/foorum-ulikoolis-1-paevakava-ettekanded/

Juba traditsiooniks kujunenud ülikooli ja avaliku võimu koostöö näiteks on ka Ühiskonnateaduste Instituudi õppejõu Sulev Lääne algatusel erinevates ainetes toimuvad üliõpilaste seminar-praktikumid, kus osalisteks valdkonnast tulenevalt riigi- ja kohaliku omavalitsuse ning nende liitude juhid, eksperdid jt.

282100

Seekordsel 26.03.2021 alates kella 9.15 kuni 16.00 toimuval seminar-praktikumil osalevad Tallinna Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik, riigihalduse minister Jaak Aab ning ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning liidu asedirektor Jan Trei ja teised valdkonna esindajad.

Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglase sõnul on heameel tõdeda, et Tallinna Ülikooli ja kohalike omavalitsuste esindajate koostöö on tihe ja sisuline. Vastastikust usaldust ja tulevikku kujundavat vaadet peegeldab selgelt ka asjaolu, et üheskoos kaasatakse ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahenduste üle arutlemisse erinevate erialade üliõpilased. Usun, et seeläbi loome tugeva pinnase regionaalarengu terviklikuks edendamiseks Eestis.

Ülikooliga pikka aega koostööd teinud Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, MTÜ Polis asepresident Eve East märgib, et kohalikud omavalitsused on nii tugevad, kui on nende kogukonnad. Omavalitsused koos kujundavad ja kannavad maakondlikku identiteeti maakonna arengustrateegia kaudu. Omavalitsuste tugevus väljendub  nende võimekuses omavahel kokkuleppeid saavutada ja olla häälekandjaks riigi tasandil, kui püstitatakse ühised eesmärgid ning tehakse konsensuslikke otsuseid. Selge näide Ida-Virumaal on omavalitsuste ühisorganisatsioonina Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, kes moodustas õiglase ülemineku platvormi ning koostöös ettevõtjate, ametiühingute, riigiasutuste, kolmanda sektori, kolledžite, kutsehariduskeskuse ja ministeeriumitega saavutati otsus õiglase ülemineku fondi jaotuskavas. Oluline on märkida, et nii globaalsed otsused sünnivad  ennekõike koostöös ja  laiapõhjalise kaasamise tulemusel. Oluline roll Ida-Virumaa arengus ja koostöös omavad ülikoolid, sealhulgas märkimisväärne osa on Tallinna Ülikoolil, kellega on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidul ka koostööleping.

Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg peab valdkonna koostöövõrgustiku arendamist ning erinevate partneritega ühistegevuse süvandamist väga oluliseks. Seminar-praktikumid on ennast igati õigustanud ning tagasiside nii üliõpilaste kui ka esinejate poolt on olnud väga hea. Olgugi et tänastes tingimustes ei ole võimalik vahetult kohtuda erinevate avaliku võimu institutsioonides kohapeal ning koos sellega tunnetada nende „sisekliimat“, annab laienev huvi tunnistust siiski sellest, et nii üliõpilased kui ka esinejad mõistavad üha enam teoreetiliste teadmiste ning praktikliste oskuste suurema ühendamise vajadust. Grauberg rõhutab, et eelnev tuli esile ka 8.03.2021 suure osalusega Zoomis toimunud foorumil ning instituut kui üks koostöövõrgustiku osapool peab oluliseks jätkuvat erinevates vormides koostöösse panustamist.  

Seminar-praktikumil esinev Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei on seisukohal, et seminar-praktikumi läbiviimine on ühikonnateaduse tudengitele suurepäraseks võimaluseks oma akadeemilise silmaringi laiendamiseks ning koos sellega saab kokku viia ülikoolis antav teooria külastatavate institutsioonide praktikatega. Oleme väga avatud ja põnevil, kui saame üleriigilise omavalitsusliiduna osaleda Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduse üliõpilastele mõeldud iga-aastasel seminaril-praktikumil. Tutvustame Eesti Linnade ja Valdade Liitu kui üleriigilist omavalitsusliitu, liidu tegevuse õiguslikke aluseid ja rolli riigieelarve läbirääkimistel ning kohalike omavalitsuse huvide esindajana ning poliitikakujundajana. Samuti oleme alati rääkinud ka läbivatest probleemidest ja väljakutsetest kohalike omavalitsuste tasandil. Meie oleme alati teinud üleskutse tudengitele alustada oma tööalast karjääri just kohaliku omavalitsuse tasandist.

Sulev Lääne märgib, et üliõpilaste huvi taolise õppevormi vastu on jätkuvalt väga suur. Samuti rõhutab hiljuti avaldatud OSKA raport ülikoolide ja tööandjate, sh avaliku sektori valdkonnas, koostöö arendamise olulisust, et tagada kõrghariduse kolmanda samba suuremat panust ühiskonna arengusse. Eelnevale väljakutsele vastamiseks tuleb kasutada veelgi enam juba olemasolevaid kogemusi ning samuti leida koostöös uusi võimalusi. Lääne jätkab, et oluline on teada ning mõista, kuidas kohalik valitsemine praktikas toimib ning kelle poolt ja kuidas lahendatakse nii riigis kui ka kogukonna tasandil üha keerukamaks muutuvaid probleeme. Väga oluline on ka üliõpilaste endi aktiivne osalemine ning hea meel on näiteks ka sellest, et nende poolt esitati juba seminar-praktikumi ettevalmistamise käigus esinejatele hulganisti väga asjalikke küsimusi. Sellega seoses on loomulik, et just valdkonna üliõpilased saaksid koos täiendavate teadmistega vahetult teavitada ka riigi ja kohaliku omavalitsuse esindajaid probleemidest ja ideedest, mis tunduvad aktuaalsed nende vaatenurgast.

Seminar-praktikumil esinevad tervitustega seekord ka TLÜ ning ÜTI juhid ja ülikooli koostööpartnerite esindajad (kava lisatud). Seminar-praktikum on jälgitav Zoomis aadressil  https://zoom.us/j/93384023403

Täpsem teave:

Sulev Lääne, Sulev.Laane@gmail.com; 5017282