Ühiskonnateaduste blogi

SoFiMa projekti investorite ümarlaud

3. veebruaril toimus Tartus TLÜ osalusega SoFiMa projektis ümarlaud  mõjuinvesteeringute teemal. SoFiMa projekti sisuks on kokku tuua mõjuettevõtluse jaoks olulisi osapooli, sealhulgas investoreid ja sotsiaalseid ettevõtteid ning mõjuorganisatsioone.

pilt

3. veebruaril toimus Tartus TLÜ osalusega SoFiMa projektis ümarlaud  mõjuinvesteeringute teemal. SoFiMa projekti sisuks on kokku tuua mõjuettevõtluse jaoks olulisi osapooli, sealhulgas investoreid ja sotsiaalseid ettevõtteid ning mõjuorganisatsioone. Ümarlaual tutvustasid projekti liikmed peagi valmivate analüüside esmaseid tulemusi, väliseksperdid pidasid inspireerivaid kõnesid ning toimus avatud arutelu mõjuinvesteeringute tulevikust Eestis.  

EVPA analüütik Gianluca Gaggiotti andis ülevaate mõjuinvesteeringute trendidest Euroopas. EVPA ehk European Venture Philanthropy Association on üks peamisi võrgustikke, mis regulaarselt analüüsib ja kaardistab sotsiaalsetele mõjudele keskenduvaid investeerimisfondide Euroopas. Inpulse tegevjuht Bruno Dunkel tutvustas Belgias asuva mõjuinvesteeringute investeerimisfondi Inpulse toimeloogikat ja nende üle-Euroopalist Helenos investeerimisfondi.  

Ümarlaua arutelu käigus paigutati Eestis tegutsevaid fonde mõjuinvesteeringute spektrile. Arutelu käigus leiti, et Eesti mõjuinvesteeringute turg on hetkel veel vähearenenud, kuigi investorite poolt on näha kasvavat huvi. 

 

Järgmised sammud 

SoFiMa projekt jätkab oma tegevusi 2022. kevade vältel. Ees on veel mitmed olulised üritused ministeeriumite ametnike, kohaliku tasandi poliitikakujundajatega ja pangandussektoriga. Samuti ilmuvad lähikuudel SoFiMa projekti raames läbiviidud uuringud.  

 

logo

SoFiMa projekti põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi. 

Projekti rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). Artikli sisu ei peegelda ilmtingimata Euroopa Komisjoni vaateid. 

logo