Sotsiaalse innovatsiooni toetamine: Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Keskuse (ESIC) avakoosolek Helsingis ja Tallinnas

Kiirete majanduslike ja keskkonnaalaste muutustega maailmas on innovatsioon muutunud jätkusuutliku arengu mootoriks. 19- 20. septembril 2023 toimus Helsingis ja Tallinnas ühine projekti ESIC - Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus avakoosolek. ESIC-projekt põhineb koostööl, tuues kokku erinevaid kõrghariduse, kutsehariduse ja koolituse partnereid, sotsiaalmajanduse organisatsioone ja ettevõtteid 10-st Euroopa riigist.

SEMA

Tallinna Ülikool on projekti teaduspartner ning koos alliansiga keskendub TLÜ oskuste puudujääkide lahendamisele. Kuna TLÜ-l on ulatuslikud kogemused sotsiaalse ettevõtluse MA programmiga, töötatakse koos välja õppekavad kutse- ja rakenduskõrgkoolidele. Võrumaa Kutsehariduskeskus on projekti test- ja pilootpartner.

Euroopa riigid, eriti Soome, on juba tunnustanud sotsiaalse innovatsiooni (SI) tähtsust oma poliitikates. Projekti keskmes on ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava, mis pälvib üha suuremat tähelepanu ELi liikmesriikidelt. Sotsiaalmajanduses seisneb väljakutse uuenduste levitamises ja skaleerimises. Põhirõhk on ökosüsteemi edendamisel, mis soodustab sotsiaalsete ettevõtete (SE) kasvu ja tagab nende lisamise poliitikatesse ja algatustesse. Näiteks võttis Soome 2021. aastal vastu sotsiaalsete ettevõtete seaduse ja 2022. aastal Sotsiaalsete Ettevõtete Strateegia. ESIC on käivitatud sotsiaalse innovatsiooni suurendamiseks Euroopas keskendudes väljakutsetele nagu sotsiaalmajanduse oskuste ja pädevuste edendamine tööturul ning sotsiaalsete ettevõtete tegevusvaldkondade suurendamine. Koostöö hõlmab sotsiaalse innovatsiooni uurimist. Eesmärk on arendada tööjõudu ja ettevõtjaid sektoris ümber- ja täienduskoolituse abil. ESIC loob ja arendab Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Keskuse platvormi, kus jagatakse projekti tulemuste ja sotsiaalmajanduse oskuste vajaduste kohta teavet. Pühendudes oskuste täiendamisele, ümberõppele ja innovatsiooni edendamisele püüab ESIC saavutada mõtestatud muutusi ja jätkusuutlikkust.

Projekt on algatatud TLÜ WoWeC (Töö, heaolu ja kommunikatsioon globaliseeruvas ja digitaliseerivas maailmas) klastri raames.

 

SEMASEMA