Ühiskonnateaduste blogi

TLÜ sotsiaaltöö tudengid külastavad Erasmus + LOCUS projekti raames Complutense ülikooli Madridis

TLÜ sotsiaaltöö tudengid ja õppejõud osalevad 12.11-18.11.2023 Erasmus + LOCUS projekti raames Madridi Complutense ülikooli linna sotsiaaltöö uurimisele ja õpetamisele keskenduval seminaril. Projekt “Kohalike olude arvestamine linnasotsiaaltöös“ (Labs of Contextualized Urban Social Work) on sotsiaaltöö tudengite, õppejõudude ja sotsiaaltöö praktikute ühisseminar.

ÜTI

Lisaks osalejatele Eestist ja Hispaaniast, võtavad seminarist osa ka tudengid ja õppejõud Norra, Belgia ja Hollandi ülikoolidest. LOCUS põhieesmärk on koosloomes tudengite, õppejõudude  ja sotsiaaltöö praktikutega mõista linnaelanike kogemusi ja eluilma vaateid 21.sajandi linnasotsiaaltöö kontekstis.

Kuna LOCUS TLÜ-tiim - sotsiaaltöö bakalaureuse ja magistriõppe tudengid ning doktorant Annela Samuel ja õppejõud Kersti Kriisk, Ingrid Sindi  keskendusid projekti kevadisel andmekogumisel Põhja-Tallinna piirkonnale, viies selles linnaosas läbi tänavaküsitlusi ning tutvustades seejärel küsitluste tulemusi mai lõpus toimunud Pelgulinna kogukonnapäeval piirkonna elanikele ja sotsiaaltöötajatele, siis Madridi seminaril jagavadki meie tudengid oma uurimistöö tulemusi ja kogemusi. Ühtlasi mõtestatakse seminaril üheskoos, kuidas toetada sotsiaaltöö tudengite oskusi linna sotsiaaltöö ja kogukonna uurimisel ning tõhustada nende teadmiste rakendatavust sotsiaaltöö praktikas, just linnasotsiaaltöö mõistes. Viimati nimetatu ongi projekti hariduslikuks väljakutseks. 

LOCUS projekti pildid -  sotsiaaltöö bakalaureuse ja magistri tudengid koos õppejõududega Põhja-Tallinna tänavatel linnaruumi vaatlusi ning tänavaküsitlusi ja intervjuusid tegid.

s   d     a      d    a         a